Oversigt over kurser

Vis alle kurser

Revisions- og erklæringsområdet

2 kursustimer

Forhandling

3 kursustimer

Revisoransvar

2 kursustimer

Arveret

0 kursustimer

Microsoft Teams

0 kursustimer

PowerPoint

Anden relevant lovgivning og faglige standarder

4 kursustimer

Generationsskifte

2 kursustimer

Finansret

3 kursustimer

Kapitalejerlån

5 kursustimer

Dødsbobeskatning

Kommende Kurser