Aktuel regnskab
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Aktuel regnskab

 -  15 anmeldelser

På dette kursus gennemgår Jesper Steensbjerre fire emner, hvor han tager en praktisk og teoretisk indgangsvinkel til emnet. 

Følgende lektioner bliver gennemgået på kurset:

  1. Indsendelse af årsrapport
  2. Regnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A
  3. Koncernbestemmelser
  4. Kapitalejerlån 2017 L23


1.  Indsendelse af årsrapport

På lektionen gennemgås seneste fortolkninger og præciseringer af årsregnskabsloven, herunder gennemgås reglerne for indsendelse af årsrapporter og konsekvenserne ved manglende eller for sen indsendelse af årsrapporten.

2.  Regnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A

På lektionen gennemgås de bestemmelser i årsregnskabsloven, der er relevante for aflæggelse af regnskaber i regnskabsklasse A, endvidere gennemgås Erhvervsstyrelsens vejledning for klasse A-virksomheder, herunder konsekvenserne af ændringerne i vejledningen.

3.  Koncernbestemmelser

På lektionen gennemgås størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven, herunder metoderne for opgørelse af størrelsesgrænserne, både i forbindelse med vurdering af enkeltselskabers placering i regnskabsklasserne, vurdering af koncernregnskabspligt, samt vurdering af hvorvidt enkeltselskaber og koncerner er omfattet af revisionspligt, har mulighed for at vælge udvidet gennemgang eller kan fravælge revision.

4.  Kapitalejerlån 2017 L23

På lektionen gennemgås de ændringer af selskabs- og årsregnskabsloven , der blev vedtaget af Folketinget den 1. december 2016. Primær fokus på kurset er lovliggørelsen af kapitalejerlån, herunder en gennemgang af de muligheder lovændringen giver, samt udfordringerne og begrænsningerne ved anvendelsen af lovændringen.

Anbefalede kurser