Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2021-05-17

Aktuel Skat 2021

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  2 anmeldelser

Overblik over nyheder indenfor skattelovgivningen og skattepraksis frem til 1. maj 2021.

På kurset gennemgås de mest praktisk relevante lovtiltag på skatteområdet for perioden november 2020 til og med april 2021. En stor del af lovtiltagene er vedtaget men der behandles også lovforslag der endnu ikke er blevet til gældende ret. Endvidere gennemgås der udvalgte områder af skatteretlig praksis som vurderes at have praktisk betydning for flest mulige der rådgiver om skat.

Formålet med kurset er at give overblik over nye tendenser og lovændringer der kan have betydning for rådgivning for virksomheder allerede for selvangivelsen for 2020 og fremad. Kurset er primært rettet mod revisorer og andre der rådgiver og arbejder med skat.

 


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Lovforslag L 178

Forhøjelsen af grænsen for straksafskrivninger mv.

10 minutter

2.  Lovforslag L 161

Lempelse af boligjobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomien i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test mv.

8 minutter

3.  Lovforslag L 150

Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner

6 minutter

4.  Lovforslag L 137

Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig mv. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol

7 minutter

5.  Lovforslag L 133

Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsskatteordningen

18 minutter

6.  Lovforslag L 129

Omlægning af beskatning af biler inkl. fri bil

8 minutter

7.  Lovforslag L107 A+B

Reparationspakke nr. 5 af ejendomsvurderingsloven

18 minutter

8.  Tinglysningsafgift ved omstrukturering

Ny afklaring

5 minutter

9.  Nyeste skatteretlige praksis

Gennemgang af udvalgt retspraksis

ca. en time

10.  Omvalg

SFL § 30

6 minutter

11.  Vurderingsberetninger

De seneste krav hertil

5 minutter
Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.