Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2017-12-18
Ajour d. 2020-09-30

Årsregnskabsloven: Koncerner og klasse C

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  3 anmeldelser

Kurset vil have fokus på kravene til regnskabsaflæggelse efter regnskabsklasse C, og hvilke yderligere krav der er i forhold til regnskabsklasse B. Desuden gennemgås kravene til koncernregnskabet og hvilke bestemmelser, der er gældende. Kim vil også runde størrelsesgrænser samt de to metoder der findes, til at opgøre koncernregnskabspligten. Kurset er tiltænkt alle, der arbejder med koncerner og koncernregnskaber efter årsregnskabsloven med det formål, at undgå de grundlæggende fejl, som ofte sker i praksis.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Krav for klasse C

I første lektion gennemgås kursets agenda, samt kravene for regnskabsklasse C, med fokus på de forskelle der er til regnskabsklasse B.

21 minutter

2.  Årsregnskabsloven og koncerner

Lektion 2 ser vi nærmere på den nye årsregnskabsloven, og hvad den har betydet for koncernregnskaber. Herunder reglerne omkring størrelsesgrænser,

8 minutter

3.  Koncernselskaber

I denne lektion klarlægges definitioner i årsregnskabsloven – herunder hvornår der er tale om koncernselskaber og hvornår der er tale om bestemmende indflydelse.

33 minutter

4.  Koncernregnskabspligt

Fjerde lektion ser blandt andet nærmere på, hvornår det er muligt at undlade at udarbejde koncernregnskab og hvornår man er forpligtet.

35 minutter

5.  Virksomhedsovertagelser

Lektionen vil kort gennemgå de to forskellige metoder der er, i forbindelse med koncernetablering.

10 minutter

6.  Koncernregnskabet

Her gives en gennemgang af kravene til konsolidering og opstilling i selve koncernregnskabet.

19 minutter

7.  Koncerntilskud

I denne lektion gennemgår Kim koncerntilskud, som primært er relevant i moder- og datterselskabsregnskaber.

26 minutter

8.  Øvrige koncernproblemstillinger

Kurset rundes af med at gennemgå øvrige koncernproblemstillinger, herunder minoritetsinteresser og noteoplysninger.

7 minutter
Kim Köhler

Partner, statautoriseret revisor hos Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kim Köhler er leder af regnskabsfaglig afdeling og partner i Beierholm. Kim har mange års undervisningserfaring med speciale inden for regnskab, og er forfatter og medforfatter til flere bøger om regnskabsmæssige forhold. Han er desuden udpeget eksaminator og censor ved revisoreksamen.