Arveret
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
Bindingsperiode på en måned
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Bindingsperiode på et år
Prøv en måned gratis
  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Arveret

 -  9 anmeldelser

Kurset er en gennemgang af de gældende arveregler, som trådte i kraft 1/1 2008, og omhandler arveret, hvad er arv, hvem er arvinger, hvem er tvangsarvingerne, hvordan kan man fordele anderledes, oprettelse af testamente, arver ”papirløse” hinanden og meget mere. Dette kursus omhandler derfor den klassiske arveret og ikke skifteretten eller skatteproblematikkerne vedrørende arv. 

Kurset er beregnet for de, som vil opdateres i lovændringen, eller som vil have en generel indføring i reglerne på området.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Hvad er arv?

Det første som Kirsten gennemgår er "Hvad er arv?". Arv er det som afdøde efterlader sig, dvs. det er den afdødes aktiver med fradrag af passiver.

2.  Hvem er arvinger?

Hvem er arvinger? Her menes de legale arvinger, dvs. de som arver, hvis der ikke er noget testamente.

3.  Hvor meget og et nyt hvad?

Hvor meget arver de legale arvinger? Det kommer an på om man kun har én ægtefælle eller kun har livsarvinger eller har begge dele.

4.  Testamente

De fleste kender til ordet testamente, men man må stille nogle spørgsmål til testamente, nemlig hvem, hvad, hvor og hvordan?

5.  Efterlevende ægtefælles stilling mv.

Det er vigtigt at kigge på hvordan er ægtefællers stilling i forbindelse med dødsfald. Det er både den efterlevende ægtefælles stilling og når den efterlevende ægtefælle bliver til sidst afdøde.

6.  Succession, båndlæggelse osv.

I forbindelse med oprettelsen af et testamente, er der også en række andre ting man kan gå ind og lave, som bl.a. succession, båndlæggelse osv.

7.  Ugifte samboende

Ugifte samboende arver som udgangspunkt ikke hinanden, men har mulighed for at oprette et testamente. I den sammenhæng skal der tages hensyn til de ugifte samboendes evt. livsarvinger med tvangsarv osv.

Advokat (H) hos Advice Advokatfirma

Kirsten Reimers-Lund er specialiseret i familie- og arveret, herunder international familieret. Hun spiller en aktiv rolle indenfor udviklingen af retsområdet, blandt andet gennem deltagelse i lovforberedende udvalg samt via adskillige udgivne publikationer om emnet, ligesom hun har undervist såvel advokater som dommere. Kirsten rådgiver i forbindelse med separation eller skilsmisse og fører om nødvendigt sagen i retten. Hun har stor proceserfaring og møderet for højesteret.

Anbefalede kurser