Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

De nye regler om andelsboligforeninger

 -  1 anmeldelser

På dette kursus, vil Jeppe Brandorff Stefansen fortælle nærmere om dé ændringer, der blev vedtaget i maj 2018 vedrørende andelsboligforeningsloven. Ydereligere, vil der blive gennemgået følgende punkter:


 • Formål med og baggrund for ændringerne
 • Stiftelsesbudget
 • Vedligeholdelsesplan
 • Finansiering med adragsfrie lån
 • Forældelsesfristen ved rådgivning
 • Forældelsesfristen ved overpris
 • Andelhavers overgang til lejere ved salg af foreningens ejendom (abfl § 4, stk. 3-9)
 • Valuarvurderinger
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Skema med nøgleoplysninger
 • Generalklausul
God fornøjelse!


1.  Del 1

I denne lektion, vil Jeppe Brandorff Stefansen komme ind på formålet med og baggrunden for dé ændringer, der blev vedtaget i andelsboligforeningsloven maj 2018, med en ikrafttrædelse 1. juli 2018. Derudover vil han blandt andet komme ind på stiftelsesbudgettet, vedligeholdelsesplanen, de regler der er kommet om begrænsning af afdragsfrie lån, forældelsesfristen ved rådgivning som er blevet udvidet, forældelsesfristen ved overpris som er blevet fjernet, og meget andet. God fornøjelse.

2.  Del 2

I denne lektion, vil Jeppe Brandorff Stefansen komme ind på andelshavers overgang til lejer ved salg af foreningens ejendom, de nye regler om valuarvurderinger - hvor det ikke længere er et krav at det er mægleren der udarbejder vurderingen, bestyrelsens opgaver og ansvar, de nye regler vedlæggende skema med nøgleoplysninger, og afslutningsvis generalklausul. God fornøjelse! 

Associeret partner hos NT Advokater

Jeppe Brandorff Stefansen blev uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2000. Han blev advokat i 2003 og startede hos NT Advokater i 2005. Siden da har han primært beskæftiget sig med fast ejendom og de mange aspekter, området byder på, herunder også almindelige obligations- og ejendomsretslige forhold. Jeppe har yderligere gennemført HD 1. del og har været manduktør samt ekstern lektor ved Københavns Universitet, i formueret på 1. år og finansieringsret og ejendomsretlige emner på kandidatuddannelsen.

Anbefalede kurser