Den nye skattekontrollov
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
Bindingsperiode på en måned
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Bindingsperiode på et år
Prøv en måned gratis
  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Den nye skattekontrollov

 -  4 anmeldelser

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love. Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov.

Dette kursus vil gennemgå den nye lovgivning, som har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Skatteydernes oplysningspligt

Jørgen vil i denne lektion præsentere skattekontrollovens opbygning. Lektionen vil omhandle første kapitel, nemlig skatteydernes oplysningspligt, hvor Jørgen blandt andet vil gennemgå emnerne selvangivelse, kildeartstab, låste felter, selvangivelsesfrister og reglerne for henstand.

2.  SKATs kontrolbeføjelser

Kontrolbeføjelser over for erhvervsdrivende er et af de centrale punkter, hvor den nye lovgivning også har medført nye ændringer. Lektionen vil derfor omhandle de nye ændringer inden for kontrolbeføjelser over for erhvervsdrivende, over for tredjemand, samt finansielle kontrolbeføjelser.

3.  Sanktioner og ikræfttræden

Tredje lektion omhandler sanktioner, herunder afskæring af TastSelv, straffebestemmelser og SKATs bemyndigelse til at afgøre straffesager med bødeforlæg. Kurset rundes af med, at Jørgen gennemgår ikrafttræden, herunder ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne, som træder i kraft 1. januar 2019.

Senior Tax Manager og partner hos TVC Advokater

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev uddannet advokat i 1998. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger. Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Anbefalede kurser