Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

En gennemgang af persondataforordning

 -  12 anmeldelser

Persondataforordningen, der får virkning fra maj 2018, medfører væsentligt nye krav til både myndigheder og virksomheder, når de benytter personoplysninger. Forordningen har derfor betydning meget bredt i samfundet, og den er understøttet af høje bødesanktioner. På kurset gennemgås forordningens grundtræk og den måde reglerne vil påvirke den daglige praksis.

 

Kurset gennemgår følgende emner:

  • Forordningens område
  • Principper for persondatabehandling
  • Behandlingsbetingelser
  • Rettigheder
  • Sikkerhed
  • Dataoverførsler
  • Relevant myndigheder
  • Håndhævelse


1.  Område og principper

Denne lektion omhandler baggrunden for persondataforordningen - hvilke områder som forordningen dækker, hvilke typer af persondatabehandlinger, som er omfattet af forordningen og hvilke aktører der medvirker i forordningen.

2.  Behandlingsbetingelser

Denne lektioner har fokus på de grundlæggende betingelser som en dataansvarlig skal opfylde for at kunne behandle personoplysninger. Dvs. fokus på principperne bag behandlingen og det man kan behandlingsbetingelserne, som er basis for at man kan anvende personoplysninger.

3.  Rettigheder

I denne lektion er fokus på de rettigheder, som den registrerede (borgeren) har i følge forordningen. Det er rettigheder som også indebærer pligter for den dataansvarlige.

4.  Sikkerhed

Lektion 4, handler om de forpligtelser, særligt i forhold til datasikkerhed, som påvirker den dataansvarlige og databehandleren og på de muligheder, som er til rådighed for den dataansvarlige, hvis de ønsker at bruge den.

5.  Myndigheder og håndhævelse

Den sidste lektion handler om de myndigheder, som har betydning for området, hvad er deres kompetence, hvad er deres mulighed for at sikre en databeskyttelse. Derudover behandles de sanktioner, som forordningen anvender - hvilke midler har den registrerede til rådighed og hvilke sanktioner kan myndighederne anvende.

6.  Omverdenen

Denne lektion er en bonuslektion, hvor spørgsmålet om hvornår man kan overføre personoplysninger til andre lande, vil blive behandlet.

Professor, dr. jur. ved Det juridiske Fakultet på Københavns Universitet

Peter Blume er medlem af Datarådet, Ekspertreferencegruppen vedrørende persondataforordningen under Justitsministeriet. Han er bla. forfatter til bl.a. : Den nye persondataret (DJØF Forlag 2016) [gennemgang af forordningen], og Persondataretlige grundfigurer (DJØF Forlag 2017) [grundspørgsmål i forordningen]

Anbefalede kurser