En praktisk guide til persondataforordningen
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Kun %{amount},- per måned, eksl. moms.
Bindingsperiode på et år
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
Kun %{amount},- per måned, eksl. moms.
Bindingsperiode på en måned
Køb Student (DKK 199,00)
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

En praktisk guide til persondataforordningen

 -  3 anmeldelser

OBS: kurset opdateres pr. 17. august!

På kurset vil underviser Brian Nygaard Oswald navigere dig sikkert gennem persondataforordningen. Persondata er et meget relevant emne som har fået stor medieomtale og derfor også stor betydning i hverdagen. Persondata kan findes i selv små ting som emails, opslag på Facebook, download m.m - alle mulige steder er det muligt at udveksle personlige oplysninger.

I dette moderne samfund rykker flere og flere ting mod det digitale, og gennem digitaliseringen er det vigtigt at kunne persondatareglerne. Derfor vil Brian Nygaard Oswald forsøge at omsætte persondataforordningen til nogle værktøjer og redskaber som nemt kan bruges i hverdagen. 

Kurset kommer bredt omkring og der bliver bl.a. gennemgået:  

  • Databehandleraftaler 
  • Risikovurdering
  • Emailpolitikker
  • Computerpolitikker

Gennem ovenstående emner gives der en masse redskaber til dig, så du kan bruge dem til relevante problemstillinger i hverdagen.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Introduktion til kapitler

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Indledningsvist gennemgår underviser Brian Nygaard Oswald nogle af kursets grundlæggende begreber og kapitler. Persondata er relevant mange steder og der findes mange scenarier hvor reglerne er benyttet forkert, og derfor er der også mange stedet at læse videre om persondata. Der gennemgås bl.a.: Retskilder Persondataforordningn  Databeskyttelsesloven  Datatilsynet  Dernæst introduceres du til hvem databeskyttelsesloven omfatter og hvem skal der tages hensyn til. 

2.  Oplysninger

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Første kapitel starter med at afklare hvilke oplysningstyper der er omfattet af persondatalovsregler. I første omgang skal man notere, at der kun er tale om personoplysninger og ikke virksomhedsoplysninger. En stor del af opmærksomheden ligger også i, at man som virksomhed skal passe på kundernes og borgernes data, men man skal huske at disse oplysninger også gælder for kolleger og dig som ansat. Brian Nygaard Oswald gennemgår også en liste over de personfølsomme data der findes samt hvilke særregler der findes ud over de følsomme oplysninger.  

3.  Hjemmel

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Anden lektion handler om hjemmel, som omfatter alle de behandlinger man laver som er omfattet af persondatabeskyttelsesloven. Hvis der ikke er en skriftlig tilladelse til at lave den pågældende behandling, er handlingen ulovlig.  Gennem lektionen vil der være eksempler på de forskellige hjemmelskrav. Hjemlen varierer og er forskellige alt efter oplysningstypen, hvilket der kommer flere eksempler på gennem lektionen. Der bliver bl.a. gennemgået det nye krav om tilbagetrækning af samtykke, hvornår gamle mails skal slettes, brugen af persondata på nettet m.m.

4.  Elektronisk behandling

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Anden lektion forklarer hvornår man er omfattet af reglerne og hvilke behandlingstyper er man omfattet af. Grundet den hurtige digitale udvikling, er der mange oplysninger tilgængelige gennem flere kanaler, hvilket hører under elektronisk behandling i databeskyttelsesloven. Der kommer gennem lektionen forskellige eksempler på hvornår man har begrundelse for at behandle personoplysnigner, hvad er reglerne for den digitale sky og telefoner. 

5.  Sikkerhed

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

I denne lektion omhandler sikkerhed, som bl.a. indeholder en holistisk betragtning, kryptering, systemers tilgængelighed, systemers modstandsdygtighed samt at man skal dokumentere alt.  Virksomhedes beskyttelse af oplysninger, computere, mobiltelefoner, emails og kommunikstion med personer er nogle af de emner som kurset bl.a. indeholder, med sikkerhed som fortegn. Til alle emnerne vises der en oversigt over hvilke ting man bør overveje i forhold til emnets sikkerhed. 

6.  Databehandler og dataansvarlig

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Der fortsættes med databehandler og dataansvatlig, som også var til stede i den gamle persondataregler. Der kan være flere dataansvarlige og der er til tider tale om fordeling af det fælles dataansvar. Databehandleren varetager data på dine vejne, og der kommer flere eksempler på databehandlere gennem lektionen. Linjerne mellem dataansvarlig og databehandler kan være slørede og der genemgås på lektionen hvornår man skelner mellem de to. 

7.  Børn

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Lektionen omhandler oplysninger om børn, som selvfølgelig også er omfattet databeskyttelsesloven. Der er heller ikke særregler om børn, men der er i betrgtning 38 i forordningen et notits om hvordan man bør forhold sig til børn og deres persondata. Når det omhandler børn skal samtygge være ekstra tydelige, da de ofte er mindre bevidste om de risici og konsekvenser der er. Der gives eksempler på hvornår forældre skal give samtykke og hvornår det vurderes ud fra modenhed. 

8.  God databehandlingsskik

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Der fortættes med god databehandlingsskik, som er noget man skal overholde. Dette bliver på lektionen forklaret gennem en række eksempler, som omhandler nogle fejl der tidligere er sket samt hvordan man bør forholde sig til disse fejl.

9.  Registreredes rettigheder

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Denne lektion omhandler et endnu praktisk meget relevent kapitel, nemlig registreredes rettigheder. Da den registrerede har mange rettigheder, har Brian Nygaard Oswald udvalgt en række rettigheder som han gennemgår. Dette er bl.a. oplysningspligt, indsamling af andre oplysninger, undtagelser, formkrav og der afsluttes med et eksepmel på oplysningspligt. 

10.  Privacy by design & privacy by default

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Denne lektion omhandler de to generelle principper, Pricacy by design og Privacy by default. Disse to principper kom den 25. maj 2018, og Brian Nygaard Oswald gennemgår derfor disse.  Privacy by design er hvordan man som virksomhed beskytter data bedst, hvordan man indretter mest hensigtsmæssigt med computere og printere og implementerer, emailpolitik m.m. Alt skal designes med beskyttelse af persondata for øje. Privacy by default er udgangspunktet for hvordan man beskytter sin data. Der har gennem tiden været meget åbenhed i virksomheder, men det ændrer man på nu. 

11.  Død

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Lektionen, som også markerer halvvejen gennem emnerne, omhandler død. Skal man beskytte folks persondata efter man er død? Underviser Brian Nygaard Oswald gennemgår det hensigtsmæssige aspekt omhandlende beskyttelse af persondata for personer afgået ved døden, samt de pårørendes ret.

12.  Bøder

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Denne lektion omhandler nogle af konsekvenserne for, hvis man ikke overholder persondataloven, som sker i form af bøder. Bøden er ikke den eneste sanktion, man kan også modtage påtaler. Den ny persondatalov giver bl.a. mulighed for at give større bøder end før hen og der gennemgås hvad der lægges vægt på når bødens størrelse skal udregnes. 

13.  Risikovurdering

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Lektionen vedrører risikovurderinger, som man skal lave når man arbejder med persondata. Det er en vurdering af hvilke risici der findes i din organisation. Der er ikke den store hjælp at hente, her skal man selv lave risikovurderingen på baggrund af de opstille krav. Da der allerede er talt om sikkerhed, så fortsættes der her i lektionen med de risici der er, baseret på en af de to risikovurderinger der findes. Der gennemgås selvfølgelig de to forskellige risikovurderinger på lektionen. 

14.  Fortegnelse

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Lektionen omhandler fortegnelser, som endnu engang er et lovkrav når man arbejder med persondatabeskyttelsesloven. Dette er lavet, for at virksomheder kan beskrive hvilken data der benyttes og på hvilke måder, og derigennem holde overblik over deres data. Der er fra Datatilsynet lavet både en vejledning og et paradigma for fortegnelser. Lektionen benyttes desuden til at vise eksempler fra de forskellige brancher, med forskellige sager. 

15.  Hjælp ude fra

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Denne lektion, kapitel 14, omhandler et af de vigtigste punkter, ifølge underviser Brian Nygaard Oswald, nemlig at man kan modtage hjælp fra andre. Når der til persondataforordninger findes så mange krav og regler, handler det om ikke at opfinde den dybe tallerken igen. Derfor gennemgås der på lektionen muligheden for adfærdskodeks og certificeringsordninger, samt kravene dertil.

16.  Overført til TRL

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Denne lektion strejfer TRL, som er overførsel af personoplysninger til tredjelande, som ikke er medlem af EU eller EØS. Der bliver gennem lektionen givet eksempler på disse krav samt hvilke regler, problematikker og områder man skal være opmærksom på inden for TRL.

17.  Private behandlinger

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Denne lektion er, ifølge underviser Brian Nygaard Oswald, en god nyhed for dig, da den omhandler private behandlinger, som ikke er omfattet persondatabeskyttelsesloven. Gennem lektionen vil der være flere eksempler på, hvilke private behandlinger der eksisterer, samt hvordan man kan benytte oplysninger i disse.  

18.  Tilsyn

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Kapitel 17 strejfer tilsyn, som omfatter Datatilsynet samt hvilke og hvor ofte disse må bede om oplysnigner. Der omtales også Datatilsynets to tilsyn, det planlagte tilsyn og ad hoc tilsynet, hvilket der gives eksempler på gennem lektionen. Afslutningsvist bliver der gennemgået den nye planlagte tilsyn, som bliver ofentliggjort i efteråret 2018, samt hvilke tematikker det omfatter. 

19.  Sletteregler

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Lektionens emne, sletteregler, er en genganger, når det kommer til persondatabeskyttelsesloven, da den ofte leder til spørgsmål. For hvornår skal man slette oplysninger? På lektionen vil der være eksempler og Brians egne anbefalinger på dette, da der ikke findes direkte regler for, hvornår man skal slette oplysninger. 

20.  Sikkerhedsbrud

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Næstsidste lektion omhandler sikkerhedsbrud, og igen er der en række krav og regler som man skal opfylde herunder. Indledningsvist gennemgås der de forskellige former for sikkerhedsbrud, efterfulgt af hvad man skal gøre, i tilfælde af et sikkerhedsbrud, samt hvordan man melder et sikkerhedsbrud. Sidste del af lektionen omhandler hvordan man dokumenterer et sikkerhedsbrud samt hvilke informationer man skal dokumentere. 

21.  DBR

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! Er du midt i kurset, skal dette være gennemset før opdateringen 17/8, for at beholde de optjente point.

Sidste lektion er centreret omkring DBR, som er databeskyttelsesrådgivere. Baggrunden for denne person, er at man somvirksomhed kan udpege en person, som bliver ansvarlig for håndtering af persondata. Der bliver på lektionen gennemgået hvem der skal have en DBR, samt eksempler på hvem der ikke skal have en DBR. Afrundingsvist gennemgås der hvilke opgaver en DBR er ansvarlig for.

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Anbefalede kurser