Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2021-05-11

Gældssanering

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

Dette kursus giver dig en grundlæggende forståelse for betingelserne for at få gældssanering efter de almindelige regler og efter reglerne om gældssanering i konkurs. Du får indsigt, i hvorledes budgettet i en gældssaneringssag udarbejdes, og hvilke poster der kan medtages. Efter kurset vil du være i stand til at rådgive klienter om betingelserne for gældssanering, hvad enten klienten er skyldner eller kreditor.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Lovgrundlag, karakteristika og processen

Denne første indledende lektion vil introducere dig for gældssaneringens lovgrundlag. Dernæst vil gældssanerings karakteristika gennemgås, navnlig tvangselementet, præklusivt proklama, omstødelse, ekstinktion, misligholdelse mm. Efter gældssaneringsprocessen er blevet gennemgået, vil Ole snakke om værneting under inddragelse af såvel dansk som EU domspraksis.

16 minutter

2.  Generelle betingelser for gældssanering

I denne lektion vil Ole gå i dybden med konkurslovens § 197, som regulerer betingelserne for at opnå gældssanering. De enkelte elementer i bestemmelsen vil gennemgås grundigt.

23 minutter

3.  Realisation af aktiver, proklama, bestridte fordringer mm.

I denne lektion vil Ole komme ind på en række forskellige elementer: realisation af aktiver, proklama, herunder dets virkning, bestridte fordringer og fremgangsmåden heraf. Slutvist gennemgås småfordringer. 

22 minutter

4.  Husstandsprincippet

Ole vil i denne lektion gå i dybden med hustandsprincippet i konkursloven, herunder hvad princippet går ud på, og hvem husstanden omfatter. I forbindelse hermed vil Ole inddrage praktiske eksempler til illustration på hovedreglen i hustandsprincippet.

42 minutter

5.  Misligholdelse

I denne lektion vil Ole give en oversigt over misligholdelse, herunder bortfald af gældsnedskrivningen, genoptagelse, udlæg for den ubetalte rente og udlæg for retsdividenden, konkurs og ny gældssanering. Til sidst gennemgås afslutningen af gældssaneringssagen.

12 minutter

6.  Gældssanering i forbindelse med konkurs eller rekonstruktionsbehandling

I denne lektion gennemgås gældssanering i forbindelse med konkurs eller rekonstruktionsbehandling. Ole vil gå i dybden med grundbetingelserne i KL §§ 231 og 231 b. Derudover vil bl.a. skæringstidspunkterne før og efter konkursboets slutning, afdragsperioden, forhøjelse af dividende og proklama blive gennemgået.

28 minutter
Ole Larsen

Partner hos NJORD

Advokat Ole Larsen er specialiseret i insolvensret, konkurs, rekonstruktioner, gældssanering og strafferet. Ole er tilknyttet Sø- og Handelsrettens Skifteret som fast medhjælper i konkurs- og gældssaneringssager og er også her beskikket til at være advokat for personer, der sagsøges i konkurskarantænesager. Ole er certificeret insolvensadvokat og har gennem en årrække undervist advokatfuldmægtige, advokater og dommer-fuldmægtige i konkursret, likvidationer og gældssanering. Derudover har Ole et betydeligt kendskab til alle aspekter af strafferetten og er specialiseret i at føre straffesager som forsvarsadvokat. Ole har også betydelig erfaring i at repræsentere skyldnere, der sagsøges i konkurskarantænesager.