Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2017-06-09

God offentlig revisionsskik

6 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  5 anmeldelser

På dette kursus starter Carsten Nielsen med en overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden i praksis. Dernæst vil Carsten gennemgå en praktisk gennemførsel af revisionen indenfor de forskellige forvaltningsmæssige områder. 

Carsten vil også se på kritisk-juridisk revision med udgangspunkt i rigsrevisionens undersøgelse fra 2015, hvor man kiggede på aflønning og repræsentation mv.

Til sidst i kurset vil der blive kigget på kravene ved udførsel af forvaltningsrevisionen ifølge de nye standarder for offentlig revision og hvilke udfordringer der er ved afrapportering udført af forvaltningsrevision. Herudover projektregnskaber. 


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden

Den første lektion gennemgår begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden: - Holdninger - Love, regler, instrukser mv. - God offentlig revisionsskik (GOR)

25 minutter

2.  Gennemgang og praktisk udførelse inden for forvaltningsrevisionens områder

Lektion 2, gennemgår kurset en praktisk udførelse inden for forvaltningsrevisionens områder: - Sparsommelighed - Produktivitet - Effektivitet - Ledelse og styring (økonomistyring) - Løbende forvaltningsrevision / større undersøgelser

ca. en time

3.  Juridisk-kritisk revision

Den tredje lektion omhandler juridisk-kritisk revision på baggrund af rigsrevisionens undersøgelse fra 2015 af aflønning og repræsentation mv.

29 minutter

4.  Krav om udførelse af forvaltningsrevisionen ifølge nye standarder for offentlig revision (SOR)

Den fjerde lektion kigger på de krav der findes ved udførelse af forvaltningsrevision ifølge nye standarder for offentlig revision (SOR): - Planlægning - Udførelse

42 minutter

5.  Særlige udfordringer ved afrapportering af udført forvaltningsrevision

Denne lektion kigger på de særlige udfordringer ved afrapportering af udført forvaltningsrevision: - Revisionspåtegning - Revisionsprotokol mv.

38 minutter

6.  Projektregnskaber

Den sidste lektion gennemgår projektregnskaber: - Finansiel, juridisk-kritisk og forvaltningsrevision - Effektivitet, sparsommelighed og god økonomistyring

43 minutter
Carsten Nielsen

Partner, Statsautoriseret revisor, Partner, KPMG

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.