Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2021-06-24

IAS 8 Regnskabspraksis, Ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl samt IAS 10 Begivenheder efter balancedagen

1 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

IAS 8 indeholder kriterier for valg og ændring af regnskabspraksis samt krav til den regnskabsmæssige behandling af og oplysninger om ændring i regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår.

IAS 10 foreskriver, hvornår en virksomhed skal regulere årsregnskabet som følge af begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og hvilke oplysninger, der skal gives om tidspunktet for årsregnskabets godkendelse til offentliggørelse og om begivenheder efter balancedagen.

På kurset gennemgår vi jf. nedenfor de mere detaljerede krav i IAS 8 og IAS 10.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  IAS 8 (anvendt regnskabspraksis, skøn og fejl)

Denne lektion omhandler IAS8. Lektionen vil gennemgå målsætninger, effekt, nøglebegreber, anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn samt fejlrettelser.

 

37 minutter

2.  IAS10 (begivenheder efter balancedagen)

Denne lektion omhandlende IAS10 vil gennemgå regulerende og ikke-regulerende begivenheder samt præsentations- og oplysningskrav.

13 minutter
Carsten Nielsen

Partner og Statsautoriseret revisor hos KPMG

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.