Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
eller

 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2019-11-28

Kom godt igennem kvalitetskontrollen

6 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  3 anmeldelser

Når man udtages til kvalitetskontrol, oplever de fleste typisk et større eller mindre sug i maven. Dette kursus belyser de fleste forhold, og har som succeskriterie, at du består kontrollen.

På dette kursus gennemgår vi processen om kvalitetskontrol. Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten, hvordan foregår kontrolbesøget, må kontrollanten tage ting med sig, hvilke sager udtages osv.?

Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer som kontrolleres. Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen som giver revisor problemer ved kontrollen.

Efter kurset har du overblik over kvalitetskontrol, og har forudsætningerne for succes med gennemførelse af kontrollen. Kurset fokuserer på de, som er udtaget eller forventer at blive udtaget til kontrol.

Vi gennemgår bl.a.:

 • Processen omkring gennemførelse af kvalitetskontrol. Oversigt over dokumenter du skal samle inden besøget.
 • Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter ved revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed.
 • Systemgennemgang og sagsgennemgang. Hvad lægger kvalitetskontrollanten vægt på?
 • Intern kontrol i revisionsvirksomheden.
 • Kontrol af efteruddannelse.
 • Kontrol af hvidvask (selvstændigt krav fra Hvidvaskloven).
 • Hvor laver andre fejl som opdages i kvalitetskontrollen.
 • Udvalgte revisornævnskendelser, som har sin opstart ved kvalitetskontrollen.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Det generelle

Kvalitetskontrollen er en offentlig kontrol som hele revisionsbranchen skal igennem, dog med forskellige intervaller. De fleste vil få et lille sug i maven, hvis udtaget til kontrol, da dette ofte giver forskellige sanktions muligheder. Derfor vil underviser Bjarne Aalbæk hjælpe dig gennem kvalitetskontrollen, så dette kan blive en god og mere forberedt oplevelse. 

På første lektion vil der være en gennemgang af hvad en kvalitetskontrol er, samt hvad denne kontrol indebærer. Der vil blive gennemgået hvilke dokumenter man skal have klar, hvilke sager skal man udvælge samt hvor kontrollanten typisk lægger sit fokus, alt sammen så du kan føle dig mere tryk i det offentlige besøg. 

ca. en time

2.  Opgaver der udtages

Anden lektion omhandler hvilke opgaver der typisk bliver udvalgt til kvalitetskontrol. Der er en lang række kriterier når der skal udvælges opgaver, og af disse sager udvælge kontrollanten tilfældigt mellem der vægtes højest ved netop denne kontrol. Der skal tages mindst én sag til intern kontrol. De resterende sager vil have flere forskellige parametre, og der kan være flere kategorier. 

Der kan også være udvidelse af stikprøven, hvor yderligere sager udtages. Gennem resten af lektionen vil de forskellige typer af sager blive gennemgået, samt hvordan man kan udvælge de mest relevante, hvad man skal være opmærksom på samt hvad kontrollanten vil gennemgå.

ca. en time

3.  Bilag 2, kontrollen

Der vil nu blive kigget på kontrollens gennemførelse. Når kontrollanten kommer på besøg, vil der være en lang række spørgsmål. Disse spørgsmål vil blive gennemgået, så du har en forståelse for dem, samt mulighed for at forberede dig.

Der fortsættes med Bilag 2, som er systemkontrol og overvågning af intern kontrol. Dette er en tjekliste som kontrollanten gennemgår, som kan være en meget lang liste, men det er vigtigt at man holder fokus og kommer gennem spørgsmålene.

ca. en time

4.  Bilag 3, Sagskontrol og ISA revision

Der vil i denne lektion være en gennemgang af en sagskontrol på en ISA sag. Igen i dette bilag vil der være en lang række spørgsmål, som også er det længste af billagene. Der vil være udvalgt de mest væsentlige dele, som vil blive gennemgået. Da det er risikofyldte områder, vil der blive gennemgået et af skemaerne.

ca. en time

5.  Bilag 4, sagskontrol, udvidet gennemgang og review

Bilag 4 omhandler kontrollantens spørgsmål når der er tale om en udvidet gennemgang eller review. Der er nogle ekstra krav der skal overholdes i Danmark ved gennemgang end ved review, men ellers er det langt hen af vejen det samme. De forskellige afsnit og tilhørende spørgsmål vil blive gennemgået på lektionen.

17 minutter

6.  Bilag 5, kontrol af efteruddannelse

Sidste bilag omhandler kontrol af efteruddannelse, og på trods af en ny bekendtgørelse af efteruddannelse for revisorer som trådte i kraft 1/9 2019, så er denne gennemgang baseret på den eksisterende bekendtgørelse. Den forandring der kommer, vil fremtidigt have en indvirkning på den måde man tæller timer, hvilket man skal være opmærksom på. Ellers bliver der gennemgået nogle af de spørgsmål samt det fokus kontrollanten vil have på gennemgangen. Dette afslutter også kvalitetskontrollens gennemførelse.

5 minutter

7.  Det faglige

Sidste lektion omhandler de faglige forhold, samt hvordan man forholder sig på det. Første ting man skal være opmærksom på er uafhængighed, og dette vil der også være en række eksempler på. Omsætning, ejendomme og skatteaktivers revisionsbeviser vil også blive gennemgået på lektionen. Til sidst samles der nogle rapporteringskrav, samt hvilke der er gode og hvilke der er mindre gode.

ca. en time
Bjarne Aalbæk

Partner og revisor hos Actis Revisorer

Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.