Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
eller

 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2021-08-18

Konkurskarantæne

5 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

Reglerne om konkurskarantæne er særegne og retspraksis har udviklet sig i en retning, som ingen havde forestillet sig. Vi har gennemgået og konsolideret retstilstanden netop nu på baggrund af mere end 400 trykte afgørelser, og således har vi et bud på grænsefladerne mellem ikendelse / ikke ikendelse af konkurskarantæne. Formålet er, at du bliver fortrolig med retstilstanden, så du bedre kan rådgive klienter således, at de ikke risikerer at blive pålagt karantæne, hvis deres virksomhed går ned.

 

Revisorer, jurister og advokater, ledelsesmedlemmer i virksomheder, og andre som vil være helt opdateret på retstilstanden på området.

  

Generelt om konkurskarantæne:

 • Spænd at navigere i
  • Gældsopbyggelse
  • Håndtering af aktiver
  • Udygtighed eller konkursrytteri
  • Uacceptable risici eller ydre omstændigheder
  • Bogførings- og regnskabsmateriale
  • Andre forhold


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Generelt om konkurskarantæne

I denne lektion vil underviser bl.a. komme ind på baggrunden for konkurskarantæne, herunder lovgivningen og lovgivers intentioner. Lektionen inddrager også retspraksis.

ca. 2 timer

2.  Spænd at navigere i

Denne lektion vil bl.a. komme ind over gældsopbyggelse, håndtering af aktiver, udygtighed eller konkursrytteri, uacceptable risici eller ydre omstændigheder, bogførings- og regnskabsmateriale.

ca. 2 timer
Carsten Ceutz

Advokat (L) hos Kirk Larsen & Ascanius

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder. Han begår sig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.