Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2017-09-14

Regnskab: Noter i klasse B

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  26 anmeldelser

Årsregnskabsloven er ændret en del gange i løbet af de sidste år. Særligt noterne har været under forandring, og man kan da også se at der meget ofte mangler forhold som er krævet som noteoplysninger.

Kurset sætter fokus på de 28 potentielle noter i klasse B. Vi gennemgår de enkelte notekrav detaljeret.

Kurset gennemgår blandt andet:

 • De 28 potentielle notekrav til klasse B.
 • Eksempler på de enkelte noter.
 • Detaljerne i noterne, herunder om man med fordel kan kombinere nogle af noterne.
 • Den praktiske udformning af tekstnoter.
 • Gennemgang af hvilke noter, der kræver beløbsangivelse.
 • Udformning af tekstnoterne.
 • Udformning af beløbsangivelsen.
 • Noter, som obligatorisk følger med fra klasse C reglerne.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Indledning og generelt + noteoversigt

I lektionen gennemgår Bjarne Aalbæk en generel beskrivelse af notekravene, herunder krav til sammenligningstal, krav til placering, og gennemgang af en noteoversigt.

27 minutter

2.  Forhold der ofte står i anvendt regnskabspraksis

Lektionen indeholder en beskrivelse af de noter, som er krav som noter, men som oftest står beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Vi kommer også ind på hvad der skal ske, hvis en mikrovirksomhed ikke har anvendt regnskabspraksis.

18 minutter

3.  Oplysninger uden tal

I denne lektion gennemgår Bjarne Aalbæk en beskrivelse af notekrav som typisk ikke relaterer til en talmæssig linje i regnskabet, men til noget mere generelt.

19 minutter

4.  Noter til resultatopgørelse

Lektionen indeholder en beskrivelse af notekrav om er relevante i forhold til resultatopgørelsen, herunder note om særlige poster, personale, mv.

20 minutter

5.  Noter til aktiver

Lektionen indeholder en beskrivelse af de noter som er relevante for aktiver, herunder tilgodehavender hos ledelsen, opskrevne aktiver, centrale forudsætninger om ejendomme mv.

30 minutter

6.  Noter til passiver

Lektionen indeholder en beskrivelse af notekrav som er relevante i forhold til passiver, herunder reserve for opskrivning, gæld der forfalder efter mere end 5 år efter balancetidspunktet, eventualforpligtelser mv.

17 minutter
Bjarne Aalbæk

Partner og revisor hos Actis Revisorer

Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.