Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2018-07-26

Regnskabsanalyse i praksis

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  1 anmeldelser

Kurset har fokus på måling af vækst, rentabilitet samt likviditet og risiko. På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan du med få udvalgte nøgletal eller KPI’er – Key Performance Indicators - kan mål en virksomheds præstationer. Der gives eksempler på en ”one-pager” ledelsesrapportering, hvor KPI’er præsenteres enkelt og grafisk i overskuelig form, så ”information overload” undgås. 

Kurset giver dig en ‘faglig værktøjskasse’ og et indblik i de nyeste metoder og nøgletal til belysning af en virksomheds helbredstilstand.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Resultatopgørelse og balance

I første del af kurset vil Christian indledningsvis gennemgå hvad der forstås med en resultatopgørelse og balance

24 minutter

2.  Analytisk resultatopgørelse

Christian ludarbejder i denne lektion en regnskabsanalyse. Her er det afgørende, at man skelnes mellem virksomhedens drift, aktiviteter og finansieringsaktiviteter.

17 minutter

3.  Analytisk balance

I denne lektion vil Christian gennemgå analytisk balance, herunder aktiver og passiver.

14 minutter

4.  Opsummering

et minut

5.  Vækst og rentabilitet

Christian kigger i denne lektion nærmere på hvordan man måler vækst rentabilitet, herunder finansielle nøgletal, som et led i kursets anden del.

14 minutter

6.  Finansielle nøgletal

Denne lektion omhandler de finansielle nøgletal, herunder afkastningsgraden.

11 minutter

7.  Egenkapitalforretning

Christian gennemgår i denne lektion egenkapitalforrentning, som måler egenkapitalens afkast, dvs. investorernes afkast af den investerede kapital

10 minutter

8.  Opsummering

et minut

9.  Likviditet og risiko

Christian giver her en introduktion til likviditet og risiko, som introduktion til kursets tredje del.

5 minutter

10.  Drift, likviditet og pengestrømsopgørelse

I denne lektion får du et overblik over forskellen mellem drift og likviditet. Christian giver desuden et eksempel på en pengestrømsopgørelse.

10 minutter

11.  Likviditetsnøgletal

Kurset afsluttes med en gennemgang af likviditetsnøgletal til måling af den kortsigtede likviditetsrisiko.

16 minutter

12.  Opsummering

et minut
Christian V. Petersen

Cand.merc., MBA, Ph.D, og Professor ved Copenhagen Business School

Christian V. Petersen, M.Sc.(Accounting), MBA, Ph.D. is a professor emeritus from the Copenhagen Business School. He is a competent communicator of financial analyses to students and employees at all levels in an organization. He has profound practical theoretical knowledge of accounting analyses, credit analyses, valuation and incentive programs required through 20 years of work experience and 15 years in academia, from 2008-2013 as a professor at the Copenhagen Business School. Currently he is a CEO at CVP Consulting.