Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
199,00 kr. pr. måned, inkl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Køb Student (DKK 199,00)
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2020-07-15
Ajour d. 2020-09-04

Selskabsretlige faldgruber for revisorer

7 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  2 anmeldelser

Med praktisk afsæt i revisors hverdag giver dette kursus en bedre forståelse for revisors opgaver og erklæringer i forbindelse med selskabsretlige transaktioner, så du undgår typiske fejl og faldgruber.

 

Udbyttet af kurset

  • Du bliver fuldt opdateret på de seneste og kommende ændringer af selskabsloven
  • Du bliver endnu bedre til at rådgive dine kunder om selskabsretlige forhold
  • Du undgår typiske fejl og faldgruber i forbindelse med selskabsretlige erklæringer og transaktioner.

Kurset er skræddersyet til praktikeren, der gerne vil holde sig opdateret omkring den seneste selskabsretlige lovgivning samt overholde de gældende standarder på en effektiv måde.

Nærmere om kurset

Selskabsretlige erklæringer kan være et vanskeligt og potentielt ”farligt” område for revisor at beskæftige sig med.

På dette kursus bliver du klædt til at undgå typiske fejl og faldgruber i forbindelse med selskabsretlige transaktioner og får styrket din evne til at anvende de selskabsretlige regler korrekt.

Kurset omhandler et udvalg af gængse selskabsretlige transaktioner omfattet af selskabsloven.

Deltag i kurset og bliv bedre rustet til at anvende de selskabsretlige regler korrekt.

Underviseren

Jesper Seehausen er seniorkonsulent i revision, erklæringer og selskabsret i Faglig udviklingsafdeling i Beierholm samt ekstern lektor i revision ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Jesper er desuden medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe og Revisionstekniske Udvalg (REVU). Jesper er en særdeles erfaren og efterspurgt underviser og har desuden skrevet flere bøger og adskillige artikler om bl.a. erklæringsmæssige og selskabsretlige forhold. Jesper er uddannet cand.merc.aud., ph.d. og LL.M. 


Se en gratis lektion

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Indledning

Første lektion omhandler en introduktion til selve emnet, da der er to retninger for emnet. Denne ene retning er, at revisorer i dag skal lave mere rådgivning for selskabsretlige forhold. Den anden retning er, at selskabsloven er en stor og kompleks lov, hvilket betyder at man nemt kan lave fejl hvis man ikke har styr på selskabsloven. 

Lektionen fortsætter med nogle af de observationer der er gjort på området og generelt for revisorer. Selskabsloven ændres ofte, og dette kan være kompliceret at følge op på dette hele tiden, men reglerne i selskabsloven er også blevet mere komplekse med tiden. Dette kan gøre selve rådgivningen mere indviklet, da reglerne selvfølgelig skal overholdes, men afgørelser kan nemmere afvises hvis reglerne ændres eller man har lavet fejl.

ca. en time

2.  Udvalgte højaktuelle emner Gratis

Anden lektion fortsætter med en række udvalgte højaktuelle emner, som er udvalgt på baggrund af de ændringer der har været i selskabsloven. Her er det afskaffelsen af IVS’er og nedsættelsen af minimumskapitalkravet for almindelige ApS’er. Det er ikke længere muligt at stifte et nyt IVS, og man sparer i dag 10.000 kr. ved stiftelse af ApS’er. Kapitalstiftelsen er dermed også ændret for iværksættere, og man skal derfor betale 40.000 kr. hvis man vil oprette en virksomhed, hvilket er meget højt i forhold til andre lande i EU.  

42 minutter

3.  Generelle faldgruber vedrørende selskabsretlige erklæringer og transaktioner

Der fortsættes med nogle generelle faldgruber omhandlende selskabsretlige erklæringer og transaktioner. De selskabsretlige erklæringer bliver gennemgået, samt hvor der er faldgruber og man kan lave fejl. I modsætning til årsregnskabsloven, så skelnes der ikke mellem virksomhedens størrelse i selskabsloven, men af selskabsformen, ergo er der forskel på om man har revisionspligt eller ej. Dette kan ændre hvordan man afgiver nogle af de selskabsretlige erklæringer, fordi det ikke er den klassiske byggeklodsmodel som der er i årsregnskabsloven. 

37 minutter

4.  Oplysninger om ledelsesansvar

Hvornår skal man som revisor hejse flaget, for at give oplysninger om ledelsen og deres ansvarspligt? Som revisor skal man videregive oplysninger om muligt strafansvar eller erstatningsansvar, som man ser i ledelsen. Når man har med ansvar at gøre og mangler en juridisk vurdering, så skal man altid indkalde en advokat. Men for at gøre denne beslutning lettere og mere overskuelig, er der udviklet en tretrins model, hvor de mest spurgte spørgsmål ang. ledelsesansvar bliver besvaret og overvejelser bliver medbragt.

28 minutter

5.  Faldgruber vedrørende udvalgte selskabsretlige transaktioner

Der fortsættes nu med nogle mere udvalgt emner, omhandlende transaktioner. Den første er fusion, som er noget man sjældent støder på, og derfor ofte glemmer hvor kompliceret det er. Derfor bliver dette gennemgået på lektionen, da dette oftest skal friskes op for alle, og der benyttes en lang række eksempler og illustrationer for at forklare dette. 

36 minutter

6.  Spaltning

Som en overgang til fusion, bliver spaltning også gennemgået, da det også er et af de udvalgte emner på området. Reglerne for spaltning er ofte meget ens med fusion, bare med omvendte fortegn. På lektionen vil der blive fokuseret på den nationale spaltning, hvor der bliver gennemgået den fuldstændige spaltning og den delvise spaltning.

9 minutter

7.  Erhvervelse af egne kapitalandele

Næstsidste lektion omhandler erhvervelse egne kapitalandele, som er en betegnelse i selskabsloven. Det er ikke ofte man møder dette, men det sker oftere end man ser, og ofte bliver reglerne her ikke overholdt. De forskellige formalia bliver gennemgået, samt hvilke betingelser der skal være opfyldt. 

14 minutter

8.  "Kapitalejerlån" - udvalgte problemstillinger

Sidste lektion omhandler kapitalejerlån, som er et stort emne. Noget af det første man skal være opmærksom på, er at kapitalejerlån er reguleret i mange forskellige regelsæt. Disse regelsæt skal alle betragtes hver for sig, med hver deres hovedregler og undtagelser. Først skal man ikke tænke over sammenhængen mellem de forskellige regelsæt, for ofte er der ikke en sammenhæng. Dette bliver gennemgået, og de forskellige problemstillinger på området bliver alle gennemgået.

ca. 2 timer
Jesper Seehausen

Seniorkonsulent hos Beierholm

Jesper er uddannet Cand.merc.aud., og har desuden en ph.d. Jesper er seniorkonsulent i Faglig udviklingsafdeling i Beierholm, ekstern lektor og leder af forskningsgruppen ”RRR” (revision, regnskab, rådgivning) ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet samt medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe. Jesper er en særdeles erfaren og efterspurgt underviser og har skrevet adskillige artikler og bøger om bl.a. erklæringsmæssige og selskabsretlige forhold.