Skat: Omstrukturering
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
Kun %{amount},- per måned, eksl. moms.
Bindingsperiode på en måned
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Kun %{amount},- per måned, eksl. moms.
Bindingsperiode på et år
Prøv en måned gratis
  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Skat: Omstrukturering

 -  10 anmeldelser

NB! DETTE KURSUS UDGÅR DEN 16. OKTOBER!

Med en praktisk indgangsvinkel gennemgås de 5 værktøjer for skattefri omstrukturering af danske selskaber: virksomhedsomdannelse, fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Regler og betingelser for skattefriheden gennemgås og illustreres, i den sammenhæng omtales også de selskabsretlige regler, ligesom de særlige regler for underskudsbegrænsning eksemplificeres.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Skattefri virksomhedsomdannelse

Formålet med lektionen er at give et overblik over regler og betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse, herunder særligt kendskab til samspillet med virksomhedsordningen og kendskab til metoden for opgørelse af anskaffelsessummen for anparterne/aktierne, der modtages ved omdannelsen.

2.  Skattefri fusion og underskudsbegrænsning:

Lektionen gennemgår betingelserne for at gennemføre en skattefri fusion af danske selskaber, herunder berøres de selskabsretlige regler. Endvidere illustreres de særlige regler for underskudsbegrænsning i forbindelse med omstrukturering på fusionsskattelovens område.

3.  Skattefri aktieombytning og tilførsel af aktiver

Lektionen gennemgår betingelserne for at gennemføre en skattefri aktieombytning og en skattefri tilførsel af aktiver, herunder forskellene mellem tilladelsessystemet og det objektive system (uden tilladelse fra SKAT). I den forbindelse berøres de selskabsretlige regler for apportindskud.

4.  Skattefri spaltning

Sidste lektion gennemgår betingelserne for at gennemføre en skattefri gren- og ophørsspaltning for danske selskaber, herunder berøres de selskabsretlige regler for spaltning. Gennemgangen uddyber og illustrerer forskellene mellem tilladelsessystemet og det objektive system (uden tilladelse fra SKAT) med hensyn til forudgående og efterfølgende krav og bindinger.

Partner, Statsautoriseret revisor hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ida Helena Gert Jensen er jurist af uddannelse og har nu mere end 25 års erfaring som skatterådgiver og underviser, særligt indenfor områderne omstrukturering, generationsskifte, rekonstruktion og køb og salg af virksomhed. Hun er leder af BDO’s Skatte- og momsafdeling siden 2006, mangeårigt medlem af Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg og redaktionen hos Revision og Regnskabsvæsen og nu også en del af FSRs Skatteudvalg.

Anbefalede kurser