Udvidet kapitalselskabsret
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Udvidet kapitalselskabsret

 -  7 anmeldelser

Kurset indeholder en udvidet gennemgang af kapitalselskabsret, herunder stiftelse, kapitalforhold, registre, generalforsamling og ejeraftaler, kapitalejerlån, selvfinansiering, opløsning, omstrukturering og partnerselskaber.

Kurset bygger ovenpå den grundlæggende selskabsret med særlig fokus på kapitalselskaber. Kursister skal deltage for at få et yderligere kendskab til de mest gængse selskabsformer og de i praksis hyppigst forekommende problemstillinger.


1.  Lovgrundlag og stiftelse

I den første lektion gennemgår Martin lovgrundlaget og stiftelsen.

2.  Kapitalforhold og registre

I anden lektion bliver kapitalforhold og registre gennemgået.

3.  Ejeraftaler & generalforsamling

I den tredje lektion vil Martin gennemgå ejeraftaler og generalforsamlingen.

4.  Opløsning, omstrukturering og særlige emner

I den sidste lektion kigges der på selve opløsningen og omstruktureringen af et kapitalselskab.

Anbefalede kurser