Oversigt over kurser

Vælg dit næste kursus

Vi har kurser indenfor udvalgte emner som strækker sig fra revision til hvidvaskning. Brug søgefunktionen eller filtrer og udforsk vores kursusvalgPopulære søgninger:

En kort gennemgang af hvidvaskningsloven Christian V. Petersen Anden relevant lovgivning og faglige standarder David Moalem Revisions- og erklæringsområdet Arveret Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme De nye regler for udvidet gennemgang og review Leo Jantzen Assistance og erklæringer Cybersikkerhed for revisorer

Vis alle kurser

9 kurser i alt

Kommende Kurser