Anja Staugaard Jensen

Anja Staugaard Jensen

Anja er uddannet cand.jur og har i næsten 20 år rådgivet danske og udenlandske klienter i arbejds- og ansættelsesretten, inklusiv bonus- og incitamentsordninger. Hun underviser ofte i HR, compliance og andre ansættelsesretlige emner. Anja er også medforfatter til bogen ”Ejeraftaler med Medarbejderaktionærer”, der udkom i 2. udgave i oktober 2019.

Kurser

Ejeraftaler og medarbejderaktionærer

Anja Staugaard Jensen

Generel intro til kursus om ejeraftaler med medarbejderaktionærer Et stigende antal medarbejder i Danmark er omfattet af aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor en ejeraftale normalt regulerer ejerskabet af aktierne. Uanset om du er rådgiver for en ejerkreds og selskabet eller for en medarbejder, der bliver tilbudt deltagelse i et aktiebaseret incitamentsprogram, er det vigtigt at kunne rådgive om de særlige forhold, der gør sig gældende for ejeraftaler med medarbejderaktionærer.  Kan man for eksempel aftale de samme ting med en medarbejderaktionær i forhold til konkurrence- og kundeklausuler og salgspligter, som man kan med en ligeværdig medkapitalejer?  Kurset er en praktisk gennemgang af den særlige viden, man som revisor eller rådgiver bør have, hvis man skal rådgive om ejeraftaler med medarbejderaktionærer. Kurset vil samtidig inkludere praktiske tips og gode råd til selve den praktiske formulering af de bestemmelser, der gennemgås på kurset.  Kurset indeholder moduler om definitionen af en medarbejderaktionær, kort om den nye aktieoptionslov, værdiansættelse af aktier og anparter, salgspligter i fratrædelsessituationer, overgang af kapitalandele og om bestemmelser om et samlet salg af selskabet.  Kurset indeholder også modul om praktiske tips til dig, der som rådgiver skal rådgive om en ejeraftaler, der allerede er lavet.  Kurset er således ikke en slavisk gennemgang af alle bestemmelser i ejeraftaler, men praktiske nedslag i de bestemmelser, hvor der gælder noget særligt for medarbejderaktionærer.  Kurset har fire overordnende formål: Hjælpe dig til at vurdere, om en part i en ejeraftale er en ”medarbejderaktionær” Sætte dig i stand til at vurdere, hvilke bestemmelser i en ejeraftale, hvor der gælder særlige forhold, når en part er medarbejderaktionær  Give dig et overblik over reguleringen af salgspligter i ejeraftaler; herunder til at forstå fordelene men også de potentielle faldgruber i den ændrede aktieoptionslov Gøre dig i stand til at rådgive om – og udarbejde – konkurrence- og kundeklausuler i ejeraftaler med medarbejderaktionærer 

4

Anbefalede kurser