Anni Haraszuk

Anni Haraszuk, EMBA is a state-authorized public accountant resident in Denmark. She is currently working as CFO, interim basis in globalized companies with focus on Chinese and US contexts, specialized in implementing Artificial Intelligence and the value-add of big data in practice as integral part of leadership, business models and compliance. Ms. Haraszuk serves as Executive Director of the Compliance Consortium, a global business and research forum for strategic compliance, focusing on business models in the age of digital disruption. She is part of a Private Equility forum specialized in accelerating companies globally within food and health. In partnership with Christian V. Petersen, she is establishing an e-learning universe including an academy win online courses, text books, software etc. on financial statement analysis, valuation etc. as well as an investor site.

Kurser

Værdiansættelse i praksis

Anni Haraszuk, Christian V. Petersen

Kurset omfatter den tekniske del af værdiansættelse. I praksis beregnes værdien vha. software – fokus er derfor på inddata (forudsætninger) og analysefortolkning af resultater. Desuden vil kurset gennemgå gængse modeller til værdiansættelse, værdiansættelse baseret på multipler (prisen for en krones overskud) og værdiansættelse baseret på fremtidig indtjening (DCF-modellen). Undervejs vil der desuden være en gennemgang af nøglefaktorer der har væsentlig påvirkning af værdien, samt beregning af kapitalomkostninger, særlige problemstillinger ved værdiansættelse af SMV-segmentet og værdiansættelse af startups (virksomheder med kort historik).

4

De nye regler for udvidet gennemgang og review

Anni Haraszuk

Da review og udvidet gennemgang er et meget bredt emne, omhandler dette kursus emnet med fokus på historiske finansielle informationer, nemlig erklæringer givet på historisk information. Kurset er særligt brugbart for de revisorer som dagligt har kundeopgaver som omfatter review og udvidet gennemgangserklæringer.  Yderligere bliver der gennemgået god skik, udviklingen af lovgivningen samt de ændringer den har haft over de seneste par år. Kurset indeholder tre lektioner, som omhandler: Overblik over regulering for revisorer Erklæringsdel Revisors proces 

2

Virksomhedens kapitalfremskaffelse via banker og investorer og værdien af revisors erklæring

Anni Haraszuk

Kurset fokuserer på virksomheder, der overvejer og/eller allerede har optaget bankgæld (fremmedkapital), med særligt fokus på hvordan revisors erklæring (Review og udvidet gennemgang) på årsrapporten kan give værdi i den sammenhæng. Der inddrages hvad virksomheder i praksis typisk kan blive stillet overfor af krav i kreditdialogen med banken ift. Revisorerklæringer på årsrapporten. Herudover hvordan revisors erklæringer og revisors rolle i øvrigt kan hjælpe virksomheden med at opnå og opretholde de nødvendige kreditfaciliteter, afhængigt af virksomhedens behov.

1

Regnskabsanalyse i praksis

Anni Haraszuk, Christian V. Petersen

Kurset har fokus på måling af vækst, rentabilitet samt likviditet og risiko. På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan du med få udvalgte nøgletal eller KPI’er – Key Performance Indicators - kan mål en virksomheds præstationer. Der gives eksempler på en ”one-pager” ledelsesrapportering, hvor KPI’er præsenteres enkelt og grafisk i overskuelig form, så ”information overload” undgås.  Kurset giver dig en ‘faglig værktøjskasse’ og et indblik i de nyeste metoder og nøgletal til belysning af en virksomheds helbredstilstand.

3

Ledelsens afgivelse af årsrapport og værdi af revisors erklæring

Anni Haraszuk

Kurset fokuserer primært på anvendelsen og værdien af Revisors erklæringer på en årsrapport hos brugerne: Ledelser, banken (fremmedkapital) og investorer (egenkapital) set ud fra en virksomheds og dermed brugernes perspektiv. Med afsæt i den erklæring og øvrige kommunikation, der modtages fra revisor, hvordan indgår dette så i modtagerens beslutningsgrundlag m.v. ud fra et efterspørgselsperspektiv? Hvilke områder, elementer og indhold af revisors erklæring, herunder revisors bagvedlæggende arbejde, tillægges typisk særlig værdi i praksis og hvordan kan revisor - i sin egenskab af erklæringsafgiver - med fordel indgå i interaktionen med relevante interessenter i praksis for at skabe størst værdi?

1

Anbefalede kurser