Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.

Kurser

Regnskab: Noter i klasse B

Årsregnskabsloven er ændret en del gange i løbet af de sidste år. Særligt noterne har været under forandring, og man kan da også se at der meget ofte mangler forhold som er krævet som noteoplysninger. Kurset sætter fokus på de 28 potentielle noter i klasse B. Vi gennemgår de enkelte notekrav detaljeret. Kurset gennemgår blandt andet: De 28 potentielle notekrav til klasse B. Eksempler på de enkelte noter. Detaljerne i noterne, herunder om man med fordel kan kombinere nogle af n...

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer

Kom godt igennem kvalitetskontrollen

Når man udtages til kvalitetskontrol, oplever de fleste typisk et større eller mindre sug i maven. Dette kursus belyser de fleste forhold, og har som succeskriterie, at du består kontrollen. På dette kursus gennemgår vi processen om kvalitetskontrol. Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten, hvordan foregår kontrolbesøget, må kontrollanten tage ting med sig, hvilke sager udtages osv.? Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre...

Bjarne Aalbæk

6 kursustimer

Kvalitetsstyring ved revision

Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt i kvalitetsstyringsøjemed? Hvordan sikres det, at alle dokumenter udarbejdes? På dette kursus gennemgår vi typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed.  Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen som giver revisor problemer ved kontrollen.  Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem. Ef...

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer