Brian Nygaard Oswald

Brian Nygaard Oswald

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Kurser

En praktisk guide til persondataforordningen

Brian Nygaard Oswald

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd og hjælp til at forstå (og til at bruge) persondatareglerne af 25. maj 2018. Du vil bl.a. lære noget om reglerne for at sende mails, for brug af personnummer, for at Facebooke, indgåelse af databehandleraftaler, brug af “cloud computing” og af sociale medier, hvad begreberne “Privacy by Design” og “Privacy by Default” betyder, hvad der er følsomme hhv. ikke-følsomme oplysninger og meget mere. På kurset vil Brian Nygaard Oswald omsætte reglerne til konkrete problemstillinger som man typisk ser i hverdagen, nogle redskaber som kan bruges inden for databehandleraftaler, risikovurdering, computerpolitikker og meget mere.  Kurset er uvurderligt for alle, der behandler personoplysninger i deres daglige virke, og dermed er det meget relevant for stort set alle.

4

En praktisk guide til persondataforordningen

Brian Nygaard Oswald

På kurset vil underviser Brian Nygaard Oswald navigere dig sikkert gennem persondataforordningen. Persondata er et meget relevant emne som har fået stor medieomtale og derfor også stor betydning i hverdagen. Persondata kan findes i selv små ting som emails, opslag på Facebook, download m.m - alle mulige steder er det muligt at udveksle personlige oplysninger. I dette moderne samfund rykker flere og flere ting mod det digitale, og gennem digitaliseringen er det vigtigt at kunne persondatareglerne. Derfor vil Brian Nygaard Oswald forsøge at omsætte persondataforordningen til nogle værktøjer og redskaber som nemt kan bruges i hverdagen.  Kurset kommer bredt omkring og der bliver bl.a. gennemgået:   Databehandleraftaler  Risikovurdering Emailpolitikker Computerpolitikker Gennem ovenstående emner gives der en masse redskaber til dig, så du kan bruge dem til relevante problemstillinger i hverdagen.

6

Persondata fra A-Z

Brian Nygaard Oswald

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Under kurser bliver du opfordret til at lave en ”to-do-liste” med de ting, du bør tage fat på i din virksomhed/organisation osv. Du vil derfor efter kurset kunne identificere en række områder, hvor du skal ændre ting hos dig/jer, og vil modtage hjælp til, hvad du skal gøre. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Skal man have samtykke til at sende (visse) e-mails?  Hvornår skal e-mails krypteres? Hvornår skal man slette oplysninger? Hvad er en ”følsom” oplysning?  Hvornår må jeg bruge personnumre i min sagsbehandling? Skal jeg låse alle skaber med mapper og papirer? Hvad siger reglerne om at tage billeder og fx offentliggøre dem på en hjemmeside eller på Facebook? Hvor tit skal man skifte kode til sine programmer? Må man sende en mail CC (og ikke BCC)? Hvilke rettigheder har en person i forhold til behandling af sine data? Gælder reglerne også for det man laver i ens privatliv? Hvor store er bøderne for overtrædelse?

3

Anbefalede kurser