Brian Nygaard Oswald

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Kurser

En praktisk guide til persondataforordningen

Brian Nygaard Oswald

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd og hjælp til at forstå (og til at bruge) persondatareglerne af 25. maj 2018. Du vil bl.a. lære noget om reglerne for at sende mails, for brug af personnummer, for at Facebooke, indgåelse af databehandleraftaler, brug af “cloud computing” og af sociale medier, hvad begreberne “Privacy by Design” og “Privacy by Default” betyder, hvad der er følsomme hhv. ikke-følsomme oplysninger og meget mere. På kurset vil Brian Nygaard Oswald omsætte reglerne til konkrete problemstillinger som man typisk ser i hverdagen, nogle redskaber som kan bruges inden for databehandleraftaler, risikovurdering, computerpolitikker og meget mere.  Kurset er uvurderligt for alle, der behandler personoplysninger i deres daglige virke, og dermed er det meget relevant for stort set alle.

4

En praktisk guide til persondataforordningen

Brian Nygaard Oswald

OBS: kurset opdateres pr. 17. august! På kurset vil underviser Brian Nygaard Oswald navigere dig sikkert gennem persondataforordningen. Persondata er et meget relevant emne som har fået stor medieomtale og derfor også stor betydning i hverdagen. Persondata kan findes i selv små ting som emails, opslag på Facebook, download m.m - alle mulige steder er det muligt at udveksle personlige oplysninger. I dette moderne samfund rykker flere og flere ting mod det digitale, og gennem digitaliseringen er det vigtigt at kunne persondatareglerne. Derfor vil Brian Nygaard Oswald forsøge at omsætte persondataforordningen til nogle værktøjer og redskaber som nemt kan bruges i hverdagen.  Kurset kommer bredt omkring og der bliver bl.a. gennemgået:   Databehandleraftaler  Risikovurdering Emailpolitikker Computerpolitikker Gennem ovenstående emner gives der en masse redskaber til dig, så du kan bruge dem til relevante problemstillinger i hverdagen.

6

Opdatering: En praktisk guide til persondataforordningen

Brian Nygaard Oswald

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Målet er at give dig en bred indføring i grundbegreberne i Databeskyttelsesloven – på en letforståelig måde og med fokus på praktiske udfordringer og løsninger. Der vil ikke være nogen fine ord, men kun en masse information, som du (forhåbentlig) kan bruge til noget i praksis.  Under kurset bliver du opfordret til at lave en ”to-do-liste” med de ting, du bør tage fat på i din virksomhed/organisation osv. Du vil derfor efter kurset kunne identificere en række områder, hvor du skal ændre ting hos dig/jer, og vil modtage hjælp til, hvad du skal gøre. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Skal man have samtykke til at sende (visse) e-mails?  Hvornår skal e-mails krypteres? Hvornår skal man slette oplysninger? Hvad er en ”følsom” oplysning?  Hvornår må man bruge personnumre i sagsbehandlingen? Skal man låse alle skaber med mapper og papirer? Hvad siger reglerne om at tage billeder og fx offentliggøre dem på en hjemmeside eller på Facebook? Hvor tit skal man skifte kode til sine programmer? Må man sende en mail CC (og ikke BCC)? Hvilke rettigheder har en person i forhold til behandling af sine data? Gælder reglerne også for det, man laver i ens privatliv? Hvor store er bøderne for overtrædelse?

5

Persondata fra A-Z

Brian Nygaard Oswald

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Under kurser bliver du opfordret til at lave en ”to-do-liste” med de ting, du bør tage fat på i din virksomhed/organisation osv. Du vil derfor efter kurset kunne identificere en række områder, hvor du skal ændre ting hos dig/jer, og vil modtage hjælp til, hvad du skal gøre. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Skal man have samtykke til at sende (visse) e-mails?  Hvornår skal e-mails krypteres? Hvornår skal man slette oplysninger? Hvad er en ”følsom” oplysning?  Hvornår må jeg bruge personnumre i min sagsbehandling? Skal jeg låse alle skaber med mapper og papirer? Hvad siger reglerne om at tage billeder og fx offentliggøre dem på en hjemmeside eller på Facebook? Hvor tit skal man skifte kode til sine programmer? Må man sende en mail CC (og ikke BCC)? Hvilke rettigheder har en person i forhold til behandling af sine data? Gælder reglerne også for det man laver i ens privatliv? Hvor store er bøderne for overtrædelse?

3

Persondata i forlængelse af COVID19

Brian Nygaard Oswald

Hvordan håndterer man personoplysninger under og efter corona-krisen, uden at bryde Databeskyttelsesloven? På dette kursus gennemgår vi nogle af de problemstillinger, der opstår persondataretligt, når man vil behandle personoplysninger om coronasmitte, herunder fx for ansatte, for lærere, for elever mv., samt øvrige problemstillinger relateret hertil såsom brug af hjemmearbejdspladser. Du vil få et bud på nogle præcise svar på, hvad du må, og hvad du ikke må.  Mål Efter kurset vil du være i stand til at håndtere oplysninger om persondata om corona-smitte på en måde, som overholder reglerne i Databeskyttelsesloven.  Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvornår er oplysning om corona-smitte en følsom oplysning, og hvornår er det en ikke-følsom? Kræver det altid samtykke for at man må omtale eller videresende oplysninger om corona-smitte? Princippet om dataminimering.  Hjemmearbejdsplads: Hvad skal man være særligt opmærksom på. Omtale af corona-smitte i privatlivet (fx på Facebook). Oplysningsforpligtelsen ved indsamling af oplysning om corona-smitte. Problemer med at overholde frister grundet nedsat bemanding.

2

Videomøder

Brian Nygaard Oswald

Hvordan holder man et video-møde? Hvilket program skal man vælge? På dette kursus gennemgår vi, hvordan man holder et video-møde. Særligt under corona-krisen fik video-møder sit store gennembrud, og det er kommet for at blive.  PÅ kurset får en gennemgang af fire af de bedste programmer, herunder en praktisk demonstration samt en anbefaling af, h vad man skal vælge.  Mål Efter kurset vil du være i stand til at holde et video-møde på egen hånd, herunder at dele et slideshow, navigere rundt med mange deltagere, vise hjemmesider for de andre, tegne en graf, bruge mobilen, og meget mere….  Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvad er et video-møde og hvad skal det bruges til? Hvordan forbereder man sig til et video-møde? Hvilke ikoner vil man typisk støde på i video-møde-programmer?  Praktisk demonstration af brugerfladen i fire af de mest brugte programmer: Zoom, Pexip, Jitsi og WhereBy.  Praktisk demonstration af, hvordan man holder et video-møde i Zoom, Pexip, Jitsi og WhereBy. Idéer til andre programmer (end disse fire). En anbefaling: Hvad skal du vælge!

Anbefalede kurser