Carsten Nielsen

Carsten er ansvarlig for PwC’s ydelser til uddannelsesinstitutioner på Sjælland. Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.

Kurser

Anbefalede kurser