Caspar Rose

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.

Kurser

Børsret II - videregående kursus

Dette kursus bygger videre på Børsret I. På Børsret II gås i dybden med en række selskabsretlige specialforskrifter for børsselskaber bl.a. i forhold til afholdelse af generalforsamling. Desuden gennemgås en række centrale aktionærrettigheder, der udspringer af aktionærrettighedsdirektivets indførelse i Danmark bl.a. i forhold til identifikation af aktionærerne, vederlags- politik og rapport, herunder kravene om at ledelsesaflønningen skal afstemmes med selskabets langsigtede værdiskabelse og...

Caspar Rose

4 kursustimer

Børsret I – Grundkursus

På kurset får du et indblik i de vigtigste børsretlige begreber og regler på området. Du får en praktisk forståelse for børs- og kapitalmarkedsret dvs. et overblik over de vigtigste forhold, man skal være opmærksom på som rådgiver for/ansat i børsnoterede selskaber eller selskaber, der påtænker at rejse kapital på fondsbørsen dvs. som skal børsmodnes.  Ud over advokater, revisorer og virksomhedsjurister, er denne viden også relevant for ledende medarbejdere internt i børsnoterede selskaber...

Caspar Rose

4 kursustimer

Aktionærrettighedsdirektivet

På dette kursus om aktionærrettigheder får du et detaljeret indblik i de nye regler i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed m.fl. der skal styrke aktionærrettighederne. Du får også indsigt i effektiv og korrekt håndtering af særligt ledelsesaflønningsreglerne i form af vederlagspolitik og vederlagsrapport, herunder koblingen til selskabets strategi, og reglerne om aktivt ejerskab, en forståelse for reglernes baggrund og formål samt håndtering i praksis.   På kurset går vi tæt på de...

Caspar Rose, Peer Schaumburg-Müller

4 kursustimer