Christian V. Petersen

Christian V. Petersen, M.Sc.(Accounting), MBA, Ph.D. is a professor emeritus from the Copenhagen Business School. He is a competent communicator of financial analyses to students and employees at all levels in an organization. He has profound practical theoretical knowledge of accounting analyses, credit analyses, valuation and incentive programs required through 20 years of work experience and 15 years in academia, from 2008-2013 as a professor at the Copenhagen Business School. Currently he is a CEO at CVP Consulting.

Kurser

Værdiansættelse i praksis

Christian V. Petersen, Anni Haraszuk

Kurset omfatter den tekniske del af værdiansættelse. I praksis beregnes værdien vha. software – fokus er derfor på inddata (forudsætninger) og analysefortolkning af resultater. Desuden vil kurset gennemgå gængse modeller til værdiansættelse, værdiansættelse baseret på multipler (prisen for en krones overskud) og værdiansættelse baseret på fremtidig indtjening (DCF-modellen). Undervejs vil der desuden være en gennemgang af nøglefaktorer der har væsentlig påvirkning af værdien, samt beregning af kapitalomkostninger, særlige problemstillinger ved værdiansættelse af SMV-segmentet og værdiansættelse af startups (virksomheder med kort historik).

4

Regnskabsanalyse i praksis

Christian V. Petersen, Anni Haraszuk

Kurset har fokus på måling af vækst, rentabilitet samt likviditet og risiko. På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan du med få udvalgte nøgletal eller KPI’er – Key Performance Indicators - kan mål en virksomheds præstationer. Der gives eksempler på en ”one-pager” ledelsesrapportering, hvor KPI’er præsenteres enkelt og grafisk i overskuelig form, så ”information overload” undgås.  Kurset giver dig en ‘faglig værktøjskasse’ og et indblik i de nyeste metoder og nøgletal til belysning af en virksomheds helbredstilstand.

3

Anbefalede kurser