Gitte Søgaard

Gitte Søgaard er specialiseret i erhvervs- og selskabsret og med særligt fokus på koncernforhold, køb og salg af virksomheder, virksomhedsetablering, virksomhedsomstruktureringer og kommercielle kontrakter.

Kurser

Regnskab: Selskabsretlig omstrukturering

Gitte Søgaard

Kurset giver en grundlæggende indføring i udvalgte selskabsretlige omstruktureringsmetoder, herunder også i væsentlige grundlæggende begreber og principper, der ligger til grund herfor. Formålet er at give deltageren en grundlæggende viden om såvel teoretiske som praktiske grundprincipper for selskabsretlige omstruktureringer, hvori indgår kapitalselskaber. Tillige berøres kort aspekter af grænseoverskridende omstrukturering. Kurset behandler følgende emner: ”Omdannelse” af personlig virksomhed til selskab, Koncern og holding, Kort om EU-selskabsretten, Fusion, Spaltning og Omdannelse.

3

Selskabsretlig omstrukturering - de nye regler 2019

Gitte Søgaard

Kurset forventes online medio 2019.

4

Anbefalede kurser