Jens Max Haugbyrd

Jens Max Haugbyrd

Kurser

Erhvervsdrivende fonde

Jens Max Haugbyrd

Lovændringen gældende erhvervsdrivende fonde fra 2015 har en række overordnede hensyn bagved. Modernisering af lovforslaget på linje med selvskabslovgivningen, og man tog udgangspunkt i en lang række regler, gældende for kapitalselskaber. Men styrker ledelsen i fondene, øger åbenheden af bestyrelsens aktiviteter og styrker revisors rolle.  Selve loven indeholder 136 paragraffer, fordelt over 19 kapitler. Disse vil blive gennemgået hen over kurset, hvor der også vil være en lang række eksempler og gode råd, til hvordan man som revisor horholder sig til erhvervsdrivende fonde, hvordan man ved at det er en erhvervsdrivende font, de seneste skatteændringer, samt hvordan det er gået efter lovens indførelse i 2015.

2

Anbefalede kurser