Jesper Steensbjerre

Jesper er statsautoriseret revisor og partner i BDO på BDO’s kontor i Kolding. Jesper arbejder til daglig med en portefølje af små og mellemstore kunder, herudover er Jesper en del af BDO’s kvalitetskontroludvalg. Jesper har mere end 10 års erfaring i undervisning på efteruddannelseskurser i regnskab- og revision, herunder efteruddannelseskurser for FSR.

Kurser

Aktuel regnskab 2019/20

Jesper Steensbjerre

På kurset Aktuel regnskab vil underviser Jesper Steensbjerre komme ind på de typiske fejl der ses i regnskaberne, og de 9 mest typiske fejl fra 2019 regnskaberne vil blive gennemgået. Der bliver fortsat med de fejl der kan opstå i indsendelsen af regnskab, for sen indsendelse samt hvilke konsekvenser for sen indsendelse har for en virksomhed.  I december 2018 kom der ændringer i årsregnskabsloven, hvilket også vil blive et emne på kurset. Disse nye regler bliver implementeret med virkning i 2020, men der er dog mulighed for anvendelse med en førtidsimplementering i 2019. Derfor vil de mest efterspurgte emner og ændringer herfra også blive gennemgået. På samme måde vil ledelsesberetningen blive gennemgået fra start til slut, for at sikre at alle overholder loven, men også hvordan en ledelsesberetning bør se ud. Kurset afsluttes med en gennemgang af den nye ferielov og virksomhedssammenslutning, hvor den regnskabsmæssige behandling af ferieloven vi være i fokus, samt virksomhedsdannelse.  

4

Anbefalede kurser