Jonas Bødker-Iversen

Jonas Bødker­-Iversen er statsautoriseret revisor og har 14 års erfaring fra revisi­onsbranchen, hvor han har arbejdet med små som store kunder. De seneste år har Jonas primært fokuseret på SMV­ området og har en god erfaring med undervisning indenfor revisions­ og regnskabsområdet for SMV virk­somheder.

Kurser

Koncernregnskab- og revision

Kurset omhandler SMV revisorer vedrørende revision af SMV-koncerner, og er målrettet revisorer, der arbejder med dette. Kurset definerer hvorfor koncernrevision er interessant, samt beretter om de vanskeligheder der kan være tilknyttet dette. Yderligere kommer omkring de væsentligste forhold i forhold til revision af koncerner, herunder de overordnede overvejelser omhandlende ISA 600, samt hvordan dette gøres opperationelt og sættes ind i en kontekst, så det kan benyttes til hverdag. 

Jonas Bødker-Iversen

2 kursustimer

Revision og omsætning

Revision af omsætning har fået et helt særligt fokus for revisorer siden området blev et fokusområde for kvalitetskontrollen, om området indeholder en del betydelige risici. Området kan være lidt svært tilgængeligt, særligt danske forhold, i forhold til hvordan revisorer tidligere har betragtet deres kunder.  Kurset benytter praksis anvendelige redskaber, i form af eksempler, som kan bruges direkte i små- og mellemstore virksomheder. Der vil bl.a. gennem kurset blive gennemgået:  Hvo...

Jonas Bødker-Iversen

2 kursustimer

Revision i praksis

Kurset Revision i praksis omhandler mange af de erfaringer og spørgsmål som underviser Jonas Bødker-Iversen har mødt gennem revisionsbranchen. Kurset er opdelt i tre lektioner, som vil komme omkring emnerne:   Indledende overvejelser Særlige forventninger til kontrolmiljøet Valg af revisionsstrategi Konkrete regnskabsposter  Særlige områder  Kort om revisors erklæring Opsummering og afslutning Kurset og mange af emnerne er særligt relevante for revision i mindre virksom...

Jonas Bødker-Iversen

2 kursustimer

Anbefalede kurser