Jørgen Frausing

Jørgen Frausing

Jørgen Frausing arbejder primært med undervisning, markedsføring og rådgivning af revisorer. Jørgen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010. Jørgen har tidligere været ansat som leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold, Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer og leder af Info-revisions skatteafdeling. Jørgen har været medlem af FSR's skatteudvalg. Jørgen har en betydelig undervisningserfaring.

Kurser

Virksomhedsskatteloven

Jørgen Frausing

Den nye virksomhedsskattelov gennemgår de lovændringer, der blev vedtaget i 2014 og i 2016, hvor Folketinget vedtog ændringer til virksomhedsskatteloven, som skulle være et indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. Lovindgrebet kan betyde en fremrykning af beskatningen, og at man ikke kan opspare sit overskud i virksomhedsskatteordning, hvorfor det er særdeles vigtigt, at man som rådgiver kender denne lov i detaljer. Herudover skal der for indkomståret 2016 træffes beslutning om fra hvilket tidspunkt, lovændringen i 2016 skal træde i kraft, hvilket kræver et indgående kendskab til begge lovændringerne, så man kan hjælpe klienten med at træffe det rigtige valg.

3

Hovedaktionærens samlede økonomi

Jørgen Frausing, Torben Bagge

SKAT vil altid have fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Som rådgiver står man derfor løbende overfor sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne ved hovedaktionærbeskatning. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning inden for området. Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing tilbyder et unikt indblik i den nye lovgivning set fra praktikerens synsvinkel. Underviserne supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området, som i et betydeligt omfang er præget af utrykte, ikke-offentliggjorte afgørelser. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. Underviserne vil derfor i betydeligt omfang inddrage ikke-offentliggjorte afgørelser. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt at være opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser. I mange tilfælde kan de bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

3

Skatteindberetningsloven

Jørgen Frausing

Revisor Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå skatteindberetningsloven, som er en helt ny lovgivning, der træder i kraft pr. 1. januar 2019. Den omhandler hvordan man behandler indberetninger, samt hvornår, hvordan og hvem der skal indberette.  På kurset bliver der gennemgået en lang række relevante emner, som bl.a. er:  Arbejds- og hvervgiver m.v. Finansielle virksomheder Fonde og foreninger Selskaber Fagforeninger og A-kasser Offentlige myndigheder    Fællesbestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser Straffebestemmelser Ikrafttræden m.v. Så hvis du ønsker at blive opdateret på den nye lovgivning om skatteindberetningssager eller skal rådgive en kunde inden for området, er dette kursus ideelt for lige netop dig.

2

Den nye skattekontrollov

Jørgen Frausing

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love. Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov. Dette kursus vil gennemgå den nye lovgivning, som har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

2

Aktiesparekontoloven

Jørgen Frausing

Underviser Jørgen Frausing Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma rådgiver til daglig revisorer og advokater i forskellige skattemæssige forhold. Kurset omhandler aktiesparekontoloven, et nyt tiltag fra regeringen, der giver danskerne mulighed for at investere med en lavere beskatning i forhold til aktieavancebeskatningsloven. Tanken er at opfordre danskerne til at foretage investeringer i aktier ved at lave en aktiesparekonto, hvor beskatningen er lavere end efter aktieavancebeskatningslovens regler. Kurset er delt op i to lektioner og giver dig et indblik i hvordan lovgivningen er strikket sammen. Kurset giver også en dybere forståelse for, hvordan beskatningen foregår og endeligt hvilke beregninger, som banken skal stå for i forhold til at beregne en beskatning på den pågældende konto.

2

Investorfradragsloven

Jørgen Frausing

Investorfradragsloven er en ny skattelov hvor man får mulighed for at få fradrag for sine investeringer, i mindre og nystartede virksomheder. Som rådgiver bør man derfor være opdateret på dette, så man kan rådgive sine klienter korrekt og kende de mest optimale investeringsmuligheder i mindre selskaber og nystartede virksomheder.  

1

Anbefalede kurser