Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.

Kurser

Strafferet for revisorer

Kåre Pihlmann

Underviser og advokat (H) Kåre Pihlmann har gennem de sidste mange år arbejdet med strafferet og økonomisk kriminalitet. På kurset gennemgår han en række centrale strafferetlige begreber, som bl.a. hvad ligger der i forsæt, vildfarelser, medvirken osv. og der kigges nærmere på udvalgte straffebestemmelser, straffeloven og særlovgivningen, her bl.a. skatte- og momsloven.  1. januar 2019 træder den nye straffelov i kraft og denne vil selvfølgelig være en af hovedemnerne på kurset. Udover gennemgang af teori og retspraksis, vil der være en række praktiske spørgsmål omhandlende valg af strategi i skattestraffesager, hvordan håndteres det, hvilken sag skal fremmes først; den civile, den administrative eller skattestraffesagen.  Det overordnede formål med kurset er at klæde revisoren på til at forstå de problemstillinger der kan opstå i forbindelse med rådgivning af klienter i denne sammenhæng. Skattestrafferet er ikke en løsrevet disciplin, men et emne der skal forstås og er forbundet til den klassiske strafferet. 

4

Anbefalede kurser