Kim Köhler

Kim Köhler er leder af regnskabsfaglig afdeling og partner i Beierholm. Kim har mange års undervisningserfaring med speciale inden for regnskab, og er forfatter og medforfatter til flere bøger om regnskabsmæssige forhold. Han er desuden udpeget eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Kurser

Årsregnskabsloven i praksis for regnskabsklasse B

Kim Köhler

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med årsrapporter for klasse B-virksomheder. Kursets overordnede formål er at gennemgå de konkrete fejl, som ofte sker i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. Kim vil desuden klarlægge hvordan disse fejl undgås i praksis, både i forhold til regnskabsbrugere og kvalitetskontrol. Kurset vil også gennemgå den nye årsregnskabslov, størrelsesgrænser, udviklingsomkostninger, investeringsejendomme og kapitalandele i dattervirksomheder.

5

Årsregnskabsloven i praksis for koncerner og regnskabsklasse C

Kim Köhler

Kurset vil have fokus på kravene til regnskabsaflæggelse efter regnskabsklasse C, og hvilke yderligere krav der er i forhold til regnskabsklasse B. Desuden gennemgås kravene til koncernregnskabet og hvilke bestemmelser, der er gældende. Kim vil også runde størrelsesgrænser samt de to metoder der findes, til at opgøre koncernregnskabspligten. Kurset er tiltænkt alle, der arbejder med koncerner og koncernregnskaber efter årsregnskabsloven med det formål, at undgå de grundlæggende fejl, som ofte sker i praksis.

3

Anbefalede kurser