Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er uddannet advokat i 1982 og er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance. Lars er endvidere ansvarlig for Bech-Bruuns videnarbejde, der bl.a. omfatter indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Med sin baggrund fra domstolene arbejder han herudover med rådgivning inden for konfliktløsning. Han underviser på Københavns Universitet i faget Konkursret samt på kurser arrangeret af eksterne udbydere, som fx Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR Kompetence.

Kurser

Hvidvaskningsloven for revisorer

Lars Lindencrone Petersen

Kursets formål er, at revisorer kan leve op til kravet i hvidvasklovens § 8, stk. 6, om, at virksomhedens ansatte og ledelse har modtaget tilstrækkelig undervisning i reglerne i loven samt i de relevante krav om databeskyttelse. Med henblik herpå gennemgås de dele af hvidvasklovgivningen og den persondataretlige lovgivning, som har betydning for revisionsvirksomheder samt de revisorer og øvrige ansatte, som de beskæftiger. Kurset er en generel indføring i de relevante regler, og det er tanken, at det – med henblik på at opfylde også hvidvasklovens krav om regelmæssig efteruddannelse – vil blive fulgt op af supplerende kurser, herunder når udviklingen i retsgrundlaget gør det naturligt.

4

Anbefalede kurser