Leo Jantzen

Leo Jantzen arbejder primært med skatteret og erstatningsansvar, herunder særligt erstatningsansvar for advokater, revisorer, ejendomsmægler og ledelsesmedlemmer. Leo blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1995, blev partner i 2002 og har haft møderet for Højesteret siden 2003. Leo er leder af TVC Advokatfirmas afdeling for erstatningsret med i alt 3 advokater og 1 advokatfuldmægtig. Leo hjælper selskaber, virksomheder, private personer og professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og for domstolene. Leo hjælper samme målgruppe samt forsikringsselskaber i erstatningssager, herunder for domstolene. Leos proceserfaring er særdeles høj, og Leo har ført mange hundrede sager for domstolene, herunder et betydeligt antal for Højesteret.