Leo Jantzen

Leo Jantzen arbejder primært med skatteret og erstatningsansvar, herunder særligt erstatningsansvar for advokater, revisorer, ejendomsmægler og ledelsesmedlemmer. Leo blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1995, blev partner i 2002 og har haft møderet for Højesteret siden 2003. Leo er leder af TVC Advokatfirmas afdeling for erstatningsret med i alt 3 advokater og 1 advokatfuldmægtig. Leo hjælper selskaber, virksomheder, private personer og professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og for domstolene. Leo hjælper samme målgruppe samt forsikringsselskaber i erstatningssager, herunder for domstolene. Leos proceserfaring er særdeles høj, og Leo har ført mange hundrede sager for domstolene, herunder et betydeligt antal for Højesteret.

Kurser

Revisoransvar

Leo Jantzen

Formålet med dette kursus er at give en indsigt i de betingelser, der skal være opfyldt for at ifalde erstatningsansvar, og hvordan du som revisor bedst kan sikre dig mod ansvar. Gennemgangen tager udgangspunkt i praksis, herunder de typer af sager, hvor revisor oftest ifalder ansvar. Desuden gennemgås nogle centrale forsikringsmæssige spørgsmål, som mange revisorer overser eller negligerer, hvilke kan få betydelige konsekvenser for det personlige ansvar. Dette kursus er derfor til de revisorer, som dagligt arbejder under et ansvar, og ønsker at vide hvordan de bedst er forsikret. Som ansvarshavende revisor kan man gennem kurset også se eksempler på tidligere erstatningsansvarssager, for at blive mere opmærksom på hvordan sådanne sager udformer sig. Bliv mere opmærksom på din ret som revisor under ansvar, for at sikre dig bedst mod erstatningsansvar. 

3

Anbefalede kurser