Linda Nielsen

Linda Nielsen er professor på Det Juridiske Fakultet og har i mange år arbejdet med Familieret og Arveret. Linda har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særlig om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.

Kurser

Finansret

Linda Nielsen

Emnet finansret er præget af mange regler, og der er ikke mange, som har mulighed for at begribe og omfavne disse uendelige bunker af regler. Derfor vil kurset fokusere på ledelsens ansvar og opgaver i forbindelse med finansretten. Emnet er centralt for både advokater, revisorer, bestyrelser og direktioner i pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsselskaber og mange flere.  Formålet er at omfavne nogle af de emner, man skal være opmærksom på, når man sidder i en bestyrelse, overvejer at gå ind i en bestyrelse eller sidder i en direktion. Yderligere vil der gennem kurset blive hejst nogle flag, som fortæller lidt om hvilken vej vinden blæser – her er der bl.a. tale om ansvarssager, behandling af disse og hvad siger finanstilsynet og EU til nogle af disse problematikker? Alt dette er vigtigt at vide hvis man overvejer eller allerede sidder i en bestyrelse. Kurset består af følgende temaer:  Ledelsen – hvilke opgaver har de forskellige poster samt ansvar?  Corporate Governance  Compliance Bestyrelsesarbejdet  Kompetencer, Fit & Proper  Ansvarssager Kurset vil bl.a. indeholde en lang række eksempler og sager, hvor der er faldet dom, for at give nogle eksempler på reguleringerne. 

2

Anbefalede kurser