Martin Christian Kruhl

Martin beskæftiger sig primært med selskabs- og kapitalmarkedsret, virksomhedsoverdragelse samt finansielle virksomheder, herunder bl.a. bestyrelsesansvar samt emissions- og rådgivningsansvar. Blev ph.d. ved afhandlingen ”Ejeraftaler”.

Kurser

De forskellige selskabsformer og valg af selskabsform

Martin Christian Kruhl

Kurset forventes online forår 2018 Hvilken selskabsform passer og hvilken skal der vælges. Hvilke krav stilles der med hensyn til startkapital, hæftelse, administrative krav, beskatning og årsrapport.

5

De nye regler indenfor kapitalselskabsret

Martin Christian Kruhl

Kurset relevant for dig, som ønsker at blive opdateret på de nyeste regler, men også at få en generel opfriskning på nogle af de gamle regler, samt få sat dem i relief. Martin Christian Kruhl kommer bl.a. ind på de nye regler indenfor stiftelse og kapital, samt afskaffelsen af IVS'et (som det ser ud nu).  Kurset er opdelt i 8 lektioner, som kommer vidt omkring de forskellige elementer i kapitalselskabsretten, bl.a. stiftelse, registre, opløsning, omstrukturering og meget mere!

2

Anbefalede kurser