Mette Christina Juul

Efter i en lang årrække at have arbejdet med moms og afgifter i revisions- og rådgivningsbranchen, senest som partner i Ernst & Young, arbejder Mette Juul nu som advokat hos Plesner, hvor hun rådgiver danske og internationale virksomheder om moms og afgifter, navnlig i spørgsmål vedr. moms og fast ejendom. Mette er forfatter til bogen "Moms på tværs" og medforfatter til bogen "Moms, energi, lønsum" fra Karnov Group. Endvidere har Mette skrevet en lang række artikler om moms og afgifter i skatteretlige tidsskrifter. Mette er en erfaren underviser og har i mange år undervist revisorstuderende på CBS i momsret.

Anbefalede kurser