Mette Christina Juul

Efter i en lang årrække at have arbejdet med moms og afgifter i revisions- og rådgivningsbranchen, senest som partner i Ernst & Young, arbejder Mette Juul nu som advokat hos Plesner, hvor hun rådgiver danske og internationale virksomheder om moms og afgifter, navnlig i spørgsmål vedr. moms og fast ejendom. Mette er forfatter til bogen "Moms på tværs" og medforfatter til bogen "Moms, energi, lønsum" fra Karnov Group. Endvidere har Mette skrevet en lang række artikler om moms og afgifter i skatteretlige tidsskrifter. Mette er en erfaren underviser og har i mange år undervist revisorstuderende på CBS i momsret.

Kurser

Moms og fast ejendom

Mette Christina Juul

Den 1. januar 2011 indførtes momspligt på salg af nye ejendomme og byggegrunde. Siden reglernes ikrafttræden har Skatterådet afgivet mere end 130 bindende svar. Flere af disse svar er påklaget til Landsskatteretten, mens nogle få af disse sager verserer ved domstolene. En enkelt sag er forelagt for EU-Domstolen. På dette momsretlige kursus får du gennemgået reglerne, og vi illustrerer den røde tråd i Skatterådets praksis. Derudover gennemgås reglerne om moms ved udlejning, momsfradragsreglerne samt reglerne om reguleringsforpligtelse. Vi kommer også ind på momsforhold ved byggeprojekter og virksomhedsoverdragelser. Kurset afsluttes med en kort gennemgang af de relevante regler for ydelser leveret i forbindelse med fast ejendom beliggende i udlandet. Kurset giver dig et godt overblik over reglerne, og vil du komme i besiddelse af et omfattende katalog over relevante afgørelser.

4

Anbefalede kurser