Nicholas Lerche-Gredal

Nicholas Lerche-Gredal er specialiseret i erhvervs- og selskabsret med særlig fokus på køb og salg af virksomheder (M&A), virksomhedsetablering og ejeraftaler, kapitalmarkedsforhold, kommercielle kontrakter, private equity og ventureinvesteringer. Han er tillige ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet og har tidligere undervist i selskabsret og professionelt ansvar på Copenhagen Business School.

Kurser

Selskabsretligt grundkursus

Nicholas Lerche-Gredal

Kurset giver en generel indføring i de grundlæggende selskabsretlige regler for aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber), herunder de nyere regler for iværksætterselskaber. Formålet er, at give deltagerne en grundlæggende viden om kapitalselskabsretten for at kunne håndtere de væsentligste praktiske problemstillinger. Kurset vil behandle følgende emner: Stiftelse, kapitalandele og ejerregister Ledelse af selskabet Generalforsamling Særlig om iværksætterselskaber (IVS) Kapitalforhøjelse Særlige former for kapitaltilførsel, herunder warrants, konvertible gældsbreve og ansvarlige lån Kapitalnedsættelse Kapitaltab Udlodning af udbytte Egne kapitalandele Der er siden optagelsen af kurset vedtaget ændringer i selskabsloven og årsregnskabsloven, idet Folketinget med virkning fra 15. april 2019 har vedtaget at afskaffe iværksætterselskabet (IVS) samt nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Omregistrering af iværksætterselskaberne skal finde sted senest den 14. april 2021. Kapitalkravet for aktieselskaber (A/S) er tilsvarende nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. med virkning fra 1. juli 2018. Endvidere er der indført krav om registrering af reelle og legale ejere af et kapitalselskab.  Kurset bliver snart opdateret i forhold til disse ændringer.

4

Anbefalede kurser