Niels Kristian Tordrup Mørk

Niels Kristian Tordrup Mørk er uddannet hos Piaster Revisorerne, men har i en treårig periode arbejdet som revisor i London, hvor han servicerede en række større danske koncerner med deres aktiviteter i Storbritannien.

Kurser

Tilvalg fra højere regnskabsklasse

Niels Kristian Tordrup Mørk

Kurset er baseret på den nye udmelding fra Erhvervsstyrelsen i forhold til systematisk og konsekvent tilvalg samt hvordan størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven skal forstås og håndteres i praksis i forhold til krav om koncernregnskab og fravalg af revision. Kurset er en kort lektion, hvor tilvalg fra en højere regnskabsklasse gennemgås, med fokus på de konsekvenser udmeldingen har.  Der vil yderligere blive gennemgået mulighederne for at benytte Metode 1 og 2 til at vælge om der er koncern regnskabspligt eller revisionspligt. 

1

Typiske fejl i årsregnskaber

Niels Kristian Tordrup Mørk

Det vil på kurset blive gennemgået de typiske fejl i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaber, men fokus på konkrete fejl, hvordan de opstår, samt konkrete eksempler på fejl og typiske faldgruber. De forskellige risici, som revisor skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaber, vil blive illustreret gennem eksempler, for at benytte kursets viden i praksis.  Til sidst bliver de forskellige notekrav, som enten bliver overset eller ikke er fyldestgørende nok, gennemgået.

1

Kapitalinteresser

Niels Kristian Tordrup Mørk

Dette kursus vil fokusere på kapitalinteresser, særligt klassifikationer af de forskellige kapitalinteresser. Kurset fortsættes med indregning og afsluttes med hvordan man håndterer interne avancer i den forbindelse.

1

Erklæring, bekendtgørelser, protokol og tiltrædelse

Niels Kristian Tordrup Mørk

Kurset har fokus på den nye revisorlov samt de påtegninger der medfølger, med særligt fokus på bestyrelsesansvar og hvordan man rapporterer i den forbindelse. Der fortsættes med revisionsprotokoller og kommunikation til den øverste ledelse, samt konkrete forhold omkring de bekendtgørelser der er trådt i kraft og som man skal opfylde som revisor.  Afslutningsvist vil underviser Niels Kristian Tordrup Nielsen gennemgå konsekvenserne af den nye lov samt hvilke tiltag man skal gøre som revisor. 

1

Anbefalede kurser