Niklas Tullberg Hoff

Registreret revisor Niklas Tullberg Hoff, er født i 1981 og registreret revisor fra 2012. Niklas har desuden en baggrund som Cand.merc.aud. og har arbejdet 3 år som faglig konsulent hos FSR – danske revisorer. Niklas foretager stadig en del undervisning af øvrige statsautoriserede og registrerede revisorer i forbindelse med den obligatorisk efteruddannelse alle godkendte revisor skal have.

Kurser

Assistance og erklæringer

Niklas Tullberg Hoff

Der ses en tydelig indikation på, at mængden af assistance og erklæringer øges år efter år, med opstilling efter ISRS 4410. Derfor vil underviser Niklas Tullberg Hoff gennemgå de mest væsentlige spørgsmål, omhandlende assistance. Der er i praksis en del usikkerhed fra revisor, når man skal lave en assistanceerklæring, og der bliver derfor gået i dybden med nogle af de krav der stilles til revisor.  Skal der overhovedet være en erklæring når revisor har været involveret? Er der rigtigt forstået at en assistanceerklæring ikke kan indbringes for revisornævnet? Hvilket §§ i Revisorloven er omfattet af revisors opgave om assistance efter ISRS 4410? Hvad er der af dokumentationskrav til en assistanceopgave? Er en erklæring om assistance med opstilling omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen?

1

Anbefalede kurser