Per Alexandar Weinreich

Per Alexandar H.G. Weinreich er cand. merc. aud og statsaut. ejendomsmægler. Han har været vidt omkring i branchen og har erfaring fra PWC, Jyske Bank m.m.

Kurser

Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme

En af revisors væsentligste roller som rådgiver i forbindelse med investeringsejendomme vedrører værdiansættelsen. Dette gælder ved køb og salg samt ved den løbende værdiansættelse i årsregnskabet, ved belåning, generationsskifte mv. Afhængig af ejendomstype, forudsætninger, lejegrundlag, markedsforhold mv., kan ejendomme, som umiddelbart forekommer identiske have væsentlig forskellige værdier. Kursuset er opbygget i 4 dele med følgende hovedindhold: Del 1 – Forudsætninger og grundlagt for værdiansættelsen: Grundlæggende lovgivning og standarder Forudsætninger og ”vurderingstema” Aftalegrundlag Del 2 – Fundamentet for værdiansættelse af investeringsejendomme: Discounted Cash Flow (DCF) Den afkastbaserede model Datagrundlag til brug for modellerne - lejeforhold, driftsomkostninger, referenceafkast, markedsforhold mv. Risici ved modellerne samt datagrundlaget herunder følsomhedsanalyse Del 3 – Opsamling ved case gennemgang Gennemgang af værdiansættelse af investeringsejendom fra lejekontrakt til markedsværdi. Del 4 – ”Særlige ejendomme” - Grundlag og beregningsmetoder Residualberegninger - vurdering af grundarealer, bygninger på lejet grund mv. Vurderinger på baggrund af drift og omsætning - vurdering af hoteller og visse butikker Nedskrevet genanskaffelsesværdi - vurdering af offentlige ejendomme uden cash flow, svømmehaller mv.

Per Alexandar Weinreich

6 kursustimer

Anbefalede kurser