Steen Dahl Andersen

Steen Dahl Andersen, er statsautoriseret revisor fra 2003. Steen er oprindeligt uddannet hos Askgaard Olsen og har herudover arbejdet som controller i teknologi- og medicinalvirksomheder i Danmark og Storbritannien.

Kurser

Overtagelsesmetoden 2020

Overtagelsesmetoden skal anvendes i situationer, hvor ét selskab køber ét andet selskab helt eller delvist. Det er et krav, at metoden anvendes af selskaber i regnskabsklasse B, C og D På dette kursus får du styr på den regnskabsmæssige behandling af overtagelsesmetoden, der illustreres ved uddybende praktiske eksempler. Du får inspiration til løsning til en række af de praktiske udfordringer, der er med overtagelsesmetoden. Årsregnskabslovens regler vil blive gennemgået og mulighederne vil blive illustreret.   Mål Efter kurset vil du have opnået nuanceret og konkret viden om regnskabsmæssig behandling af køb af både store og små virksomheder, der sætter dig i stand til at bistå med at sikre korrekt indregning og måling i årsrapporten og koncernregnskabet.   Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvornår anvendes overtagelsesmetoden? Overtagelsesmetodens 5 trin Praktisk gennemgang af en virksomhedsovertagelse Erhvervsstyrelsens udmelding om ukomplicerede overtagelser Overtagelsesmetoden, hvor der sker betaling via en A-B model, set fra både køber og sælger

Steen Dahl Andersen

2 kursustimer

Hvidvasklovens krav til revisor

På dette kursus bliver du opdateret på hvidvasklovens krav til revisors pligter i relation til risikovurdering og risikostyring samt kundekendskabsprocedurer. Ydermere bliver du også opdateret på hvidvasklovens krav til revisors pligter i relation til undersøgelses-, noterings-, underretnings-, opnoterings- og opbevaringspligt. Du får både en praktisk forståelse for, hvordan hvidvask fungerer, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder som revisor og tilrettelægger systemer i din revisionsvirksomhed samt udfører kundekendskabsprocedurer. Desuden opnår du en praktisk forståelse for, hvordan hvidvask fungerer, og hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder som revisor i den daglige løsning af sager.   Mål Efter kurset vil du have fået nuanceret og praktisk viden om, hvordan revisor skal reagere for at overholde og tilrettelægge systemer i din virksomhed samt udfører kundekendskabsprocedurer. Du vil også have fået nuanceret og praktisk viden om hvordan revisor skal reagere i konkrete situationer, hvor der opstår mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.   Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvad er hvidvask? Risikovurdering i revisionsvirksomheden? Praktisk vurdering af risikofaktorer – kunder, ydelser / produkter, leveringskanaler, geografi Kundekendskabsprocedurer – hvor og hvordan Særlige forhold i relation til Politisk Eksponerede Personer, men praktiske eksempler Køberettigheder - hvem er reelle ejere? Relevant opdatering og dokumentation Praktiske eksempler på revisors overvejelser: Kunde med meget kontantsalg Kunde med stigende omsætning Kunde med enkeltstående avancer Køb af faktura / fiktive omkostninger Muldyrskonti Skatteunddragelse Krav til dokumentation for opnotering.

Steen Dahl Andersen

4 kursustimer

Kapitalinteresser 2020

Klassifikation af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder, dattervirksomheder og associerede virksomheder samt den regnskabsmæssige behandling heraf i moderselskaber På dette kursus får du styr på den regnskabsmæssige behandling af kapitalinteresser i dattervirksomheder, kapitalinteresser i associerede virksomheder samt grænsefladerne overfor andre kapitalandele og værdipapirer. Årsregnskabslovens regler vil blive gennemgået og mulighederne vil blive illustreret ved konkrete eksempler. Mål Efter kurset vil du have opnået nuanceret og konkret viden om regnskabsmæssig behandling af kapitalinteresser, men henblik på at sikre korrekt indregning og måling i årsrapporten. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvornår tilknyttet virksomhed, hvornår dattervirksomheder, hvornår associeret virksomhed? Bestemmende indflydelse - Konsekvensen af købsoptioner Kostpris som metode til værdiansættelse Praktiske udfordringer med indre værdis metode Eliminering af interne avancer i moderselskabet

Steen Dahl Andersen

3 kursustimer

Anbefalede kurser