Ulrik Grønborg

Advokat Ulrik Grønborg anses som en af landets førende eksperter i arveret og testamenter, og har bl.a. i 2014 publiceret en videnskabelig undersøgelse af 3.000 personers testamentsønsker. Han fører retssager om bl.a. arvestridigheder, fortolkning af ægtepagter og om ægtefællers formueforhold/bodeling ved skilsmisse.

Kurser

Familieretlige dokumenter i praksis

Du kender de grundlæggende regler om familieret og arveret – enten fra din studietid eller fra de øvrige kurser her på portalen. Der er dog forskel på teori og praksis. Hverdagens juridiske problemer og dokumenter bliver ikke behandlet på teoretiske kurser.   Dette kursus omhandler familieret og arveret, baseret på dokumenter, som bliver efterspurgt i praksis. Du vil få gennemgået tre konkrete eksempler på testamenter – paragraf for paragraf – så du bliver klædt på til selv at kunne fortælle andre om dem.   Eksempelvis vil ca. 61% af alle testamentshenvendelser fra sammenbragte familier med ”dine, mine og/eller vores børn” handle om, at de ønsker at dele arven lige blandt samtlige børn. På kurset gennemgås et sådant ”ligedelingstestamente” i detaljer. Også mere specielle emner som båndlæggelse og børnetestamente vil blive gennemgået.   Udover at få nøje kendskab til de mest populære testamentstyper, vil du efter at have gennemført kurset blandt andet kunne svare på: Hvad er forskellen på gaver og rentefri familielån – og hvorfor de ikke er arveforskud Hvad er ”30% løsningen” Hvilken type særeje skal ægtefæller vælge i deres ægtepagt Hvad kan man aftale i en ægtepagt om pensioners deling ved skilsmisse   Der vil være tips og tricks undervejs i kurset, som kan give dig inspiration til brug i dit daglige arbejde.

Ulrik Grønborg

4 kursustimer

Arveret

Overordnet betragtet kan arvelovens begreber/regler opdeles i to dele: Regler for dem, der går til en advokat,  og regler for dem, der ikke går til en advokat.  Sagt på en anden måde: Hvis man går til en advokat og får lavet et testamente, så er det vigtigt at kende begreber som ”tvangsarv” og ”friarv”, som bliver anvendt i testamenter. Dem, der ikke går til en advokat, kan se bort fra disse begreber, og skal i stedet kende arvelovens ”standardregler” om arvens fordeling uden testamente, også kaldet legal arv.  Kurset omhandler grundlæggende arveret, men med afsæt i testamenter og de spørgsmål, som folk typisk har, når det kommer til arv. Der vil blive gennemgået forskellige former for testamenter, også de mest udbredte typer i Danmark, da der er nogle mønstre og ønsker som ofte går igen blandt fok. Der vil også være fokus på de mest typiske fejl i testamenter, for at sikre at du undgår disse fælder. Der vil være tips og tricks undervejs i kurset, som kan give dig inspiration til brug i dit daglige arbejde. 

Ulrik Grønborg

2 kursustimer

Anbefalede kurser