Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat Ulrik Grønborg anses som en af landets førende eksperter i arveret og testamenter, og har bl.a. i 2014 publiceret en videnskabelig undersøgelse af 3.000 personers testamentsønsker. Han fører retssager om bl.a. arvestridigheder, fortolkning af ægtepagter og om ægtefællers formueforhold/bodeling ved skilsmisse.

Kurser

Arveret

Ulrik Grønborg

Overordnet betragtet kan arvelovens begreber/regler opdeles i to dele: Regler for dem, der går til en advokat,  og regler for dem, der ikke går til en advokat.  Sagt på en anden måde: Hvis man går til en advokat og får lavet et testamente, så er det vigtigt at kende begreber som ”tvangsarv” og ”friarv”, som bliver anvendt i testamenter. Dem, der ikke går til en advokat, kan se bort fra disse begreber, og skal i stedet kende arvelovens ”standardregler” om arvens fordeling uden testamente, også kaldet legal arv.  Kurset omhandler grundlæggende arveret, men med afsæt i testamenter og de spørgsmål, som folk typisk har, når det kommer til arv. Der vil blive gennemgået forskellige former for testamenter, også de mest udbredte typer i Danmark, da der er nogle mønstre og ønsker som ofte går igen blandt fok. Der vil også være fokus på de mest typiske fejl i testamenter, for at sikre at du undgår disse fælder. Der vil være tips og tricks undervejs i kurset, som kan give dig inspiration til brug i dit daglige arbejde. 

2

Anbefalede kurser