Hvordan skaber man som kvinde et godt udtryk for sin virksomhed i en mandsdomineret branche?

Hvordan skaber man som kvinde et godt udtryk for sin virksomhed i en mandsdomineret branche?
9. februar 2023 Skrevet af Benjamin Carstensen
For lidt under et år siden startede Lotte Andersen op som selvstændig konsulent. Med en cand.merc.aud i bagagen har hun fået opbygget et imponerende CV, hvor stillinger hos blandt andet Dansk Revision, Landbrugsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, erfaring fra EU-systemet samt mentor hos Djøf og ekstern eksaminator ved CBS er særligt iøjnefaldende.

Som selvstændig konsulent og indehaver af Auxia Consulting rådgiver Lotte om blandt andet forebyggelse af hvidvask, herunder risikovurderinger for virksomheder, politikker og forretningsgange, kundeskabsprocedurer og pligter efter hvidvaskloven. Ydermere rådgiver hun revisorer om uafhængighed, kvalitetsstyring, revisionskvalitet og andre relevante emner.

Lotte underviser om hvidvask og revisors uafhængighed hos Revikurser, og i denne artikel kan du læse om hendes syn på udfordringerne forbundet med at starte som selvstændig konsulent samt juridiske ricisi for revisorvirksomheder.
 

Hvordan har det været at starte op som selvstændig konsulent?

Det er i den grad en helt anden verden i forhold til at være lønmodtager. Og alligevel som før; de faglige emner er stadig de samme. Det, at drive sin egen virksomhed, har været helt nyt for mig. Der er mange opgaver at løse, som man ikke tænker over, når man er en del af en større organisation. Som soloselvstændig er jeg på samme tid administrerende direktør, salgschef, marketingschef, økonomichef, facility-chef, HR-chef, IT-chef og allerhelst af dem alle: Faglig chef.   

Det er særligt det med sociale medier, strategien i den, sammenhæng og markedsføringen, som har været helt nyt område at træde ind i. En del af overvejelserne omkring strategi for sociale medier har blandt andet gået på, hvordan jeg bedst som kvinde i en mandeverden, som revisionsbranchen jo er, skaber et godt udtryk for min virksomhed.

I forhold til det at starte som selvstændig har jeg været i den heldige situation, at jeg hurtigt fik fyldt kalenderen godt op med gode projekter og nye kunder. Både i revisionsbranchen, men også i andre brancher. Det har været meget forfriskende at bevæge mig ud i ”markedet”. Helt utroligt berigende. Og lige præcis den del af opgaven, som jeg synes allerbedst om: at komme ud og tale med mine kunder om gode løsninger, der virker for dem.

 

Hvor ser du de største risici for revisorvirksomheder i forhold til jura?

Den del af juraen, som jeg beskæftiger mig med, handler om revisionsvirksomheden selv. Dens egen compliance. Her er der sket en stor udvikling igennem de senere år. Både kravene til revisorer i hvidvaskloven, til revisors uafhængighed og nu senest med nye krav til revisionsvirksomhedens kvalitetssikringssystem i den nye ISQM 1 medfører, at revisionsvirksomhederne skal vænne sig til at dokumentere langt mere om deres egne forretningsgange, end de har været vant til at gøre.

Jeg ser derfor både compliance-risici og forretningsmæssige risici for revisionsvirksomhederne i forhold til de øgede regler, som vil skulle adresseres i virksomhederne.  Og dette er områder, som alle er underlagt offentligt tilsyn, så myndighederne kigger revisorerne over skulderen i højere grad end tidligere. Det kræver noget tilvænning. Det kræver også nogle investeringer for revisionsvirksomhederne for at være fremtidssikrede til at drive deres forretning effektivt i denne langt mere compliance-baserede verden. Revisionsvirksomhederne vil skulle tage stilling til, om investeringerne skal være i IT, i mennesker eller en kombination for at være mest effektive.

 

Hvordan foregår det, når du hjælper virksomhederne med at få effektive procedurer inden for det juridiske område?

Jeg tager altid udgangspunkt i reglerne: hvad kræves der? Dernæst taler jeg med revisor. Hvordan er jeres praksis i dag? Hvordan kunne I tænke jer det fremover inden for de nye rammer, som reglerne sætter? Eksisterende eller nye IT-løsninger, manuelt håndteret af medarbejderne, godkendelsesprocedurer internt med videre.

Jeg er meget optaget af, at de løsninger, som vi finder, passer til lige præcis denne revisionsvirksomhed. Sådan at forstå, at disse nye forretningsgange, uanset det faglige område, passer ind i henholdsvis deres eksisterende løsninger og arbejdsgange. Der vil ofte være tale om at ændre forretningsgange for at implementere de nye regler – al lovgivning har til formål at være adfærdsregulerende.

Samtidigt er det vigtigt for mig, at de nye forretningsgange er både effektive og forståelige, dvs. baggrunden for forretningsgangene er tydelig for dem. Det er nemmere at følge forretningsgangene, hvis man forstår, hvorfor de er der. Så selvom områderne med hvidvaskloven, uafhængighed og kvalitetssikring er komplekse og kræver en hel del dokumentation, så gør jeg noget ud af at skabe de relevante sammenhænge og effektive løsninger, som det nu er muligt, i tæt dialog med revisionsvirksomheden.

Som det sikkert fremgår allerede, så er automatisering og digitalisering vigtig for mig. I det omfang, det er muligt. Den del, hvor revisor skal bruge sin faglige viden, sin professionelle skepsis osv., den viden skal IT-løsningerne nudge revisor til at gøre bedst mulig brug af.

Del denne nyhed

Tag dine kursustimer når det passer dig
Se vores kurser