Nu sker det – men kender du dine DAC6–forpligtelser?

Nu sker det – men kender du dine DAC6–forpligtelser?
29. januar 2021

Artiklen er skrevet af advokat og partner Bent Ramskov og er oprindelig bragt på dahllaw.dk

Med 2021 følger nye indberetningsforpligtigelser for mellemmænd, revisorer og banker som følge af DAC6-direktivet. Overholder du som rådgiver ikke de gældende forpligtelser, venter der økonomiske sanktioner. Få styr på, hvordan I overholder indberetningerne.

2021 er startet, som 2020 sluttede – Corona-nedlukning, kompensationsordninger og et samfund, der på visse områder fortsat er på lavt blus. Med 2021 er en ny statusperiode også startet. Regnskabsafslutningen for en række selskaber og personligt ejede virksomheder skal eksekveres på baggrund af det forgangne år i 2020.

Hos langt de fleste revisionsfirmaer er der fokus på, hvordan tiden skal allokeres frem til sommeren 2021. Dette betyder også en detaljeret og fyldt tidsplan for de forskellige opgaver. Hertil kommer, at der på ny på grund af corona-nedlukningen er mulighed for at søge forskellige kompensationsordninger, hvoraf en del forudsætter, at der foreligger forskellige erklæringer fra revisorer.

Ved siden af disse udfordringer og opgaver finder vi DAC6 – reglerne om indberetning af visse grænseoverskridende ordninger, som trådte i kraft 1. januar 2021.

DAC6-direktivet foreskriver, at hvis man som mellemmand udformer, bistår med eller sørger for første skridt foretages i en ordning, der har grænseoverskridende karakter, og som opfylder et af 15 kendetegn, skal den pågældende ordning indberettes til skatteforvaltningen.

Det nye regelsæt har været længe undervejs og blev implementeret i dansk ret for et års tid siden. At det er implementeret i dansk ret, betyder dog ikke nødvendigvis, at de forskellige mellemmænd, virksomheder mv. er klar til at bruge regelsættet og foretage eventuelle indberetninger.

DAC6: Hvad kræver det af dig som mellemmand, revisor eller bank? 

Regelsættet om DAC6 har rødder i EU-retten og er derfor kommet for at blive. Uanset at det medfører øgede byrder for en række virksomheder, forsvinder det ikke bare sådan lige igen.

For den enkelte mellemmand, typisk revisorer og banker m.v. kræver dette nye regelsæt, at man dels sætter sig ind i og forstår, hvornår man er forpligtet til at foretage en indberetning af en grænseoverskridende ordning og dels laver et system, hvor man får valideret, om man skal indberette og eventuelt foretage indberetning, hvis dette er noget, man er forpligtet til. Begge dele er ikke noget, der umiddelbart skaber merværdi for den enkelte kunde og vil nok af langt de fleste mellemmænd rubriceres som ikke-debiterbar tid.

Det stopper ikke med det. Regelsættet foreskriver en række forpligtelser:

  • Indberetningsfristen er som udgangspunkt 30 dage at regne fra en ordning er stillet til rådighed, eller første skridt er foretaget.
  • Indberetningspligten omfatter grænseoverskridninger, hvor første skridt er taget i perioden 25. juni 2018 til 30. juni 2020, og fra 1. juli 2020 for alle situationer, hvor en ordning stilles til rådighed, første skridt er taget eller lignende.
  • Man skal iværksætte en procedure, der kan sikre, at man på virksomhedsniveau får udvalgt de transaktioner og kunder, der eventuelt skal indberettes.

Overtrædelse af indberetningsreglerne udløser bøder startende fra 50.000 kr. og op til 2,8 mio. kr., så det er en god ide at holde sig opdateret og have kendskab til sine forpligtelser. 

Hos REVIkurser.dk har vi derfor udviklet et kursus om emnet, der beskriver hvornår der skal gøres noget og hvad der konkret skal indberettes.

Kurset kan du se her 

Underviseren bag kurset, advokat Bent Ramskov samt DAHL lawfirm, tilbyder endvidere DAC6-tjek, som du kan læse mere om nederst i artiklen her. 

 

Del denne nyhed

Tag dine kursustimer når det passer dig
Se vores kurser