Advokat hos DAHL Law

Mette Houborg Pedersen

Mette Houborg Pedersen specialiserer sig indenfor skatteret og selskabsret - og samspillet mellem disse fagområder. Hun beskæftiger sig blandt andet med omstruktureringer, generationsskifter, skattesager, overdragelser af virksomheder og aktiver samt værdiansættelse heraf. Mette Houborg Pedersen har desuden undervisningsaktiviteter indenfor det skatteretlige område.

Kurser

International selskabsbeskatning

På kurset får du en grundlæggende forståelse af international selskabsbeskatning. Følgende regelsæt vil blive gennemgået: reglerne om fuld og begrænset skattepligt til Danmark for selskaber, selskabers til- og fraflytning til Danmark, dobbeltbeskatningsoverenskomster og de væsentligste danske værnsregler, herunder reglerne om transfer pricing, generalklausulen i LL § 3, beneficial owner begrebet, CFC-beskatningsreglerne mm.

Kurset er rettet til dig, der ønsker at få et overblik over reglerne indenfor international selskabsbeskatning, hvad enten du kunne tænke dig at arbejde med området eller blot har brug for en genopfriskning af reglerne indenfor selskabsbeskatning.

Kurset har overordnet til formål at give en grundlæggende forståelse af international selskabsbeskatning, et indblik i systematikken i dobbeltbeskatningsoverenskomster samt en introduktion til de væsentligste værnsregler i international selskabsbeskatning og deres systematik.