Partner @ KPMG

Peder Reuther

Peder Reuther er partner ved KMPG Acor Tax i transfer pricing. Han har arbejdet med multinationale virksomheder i flere år, og har bred erfaring med alle afskygninger af transfer pricing. Ligeledes underviser Peder som ekstern lektor i emner hos CBS.

Kurser

Transfer Pricing

Cirka 70% af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter. Der er derfor et betydeligt fokus på multinationale koncerners skattebetalinger fra såvel nationale skattemyndigheder som internationale organisationer.

 

Desuden spiller transfer pricing en væsentlig rolle i udviklingen og implementeringen af multinationale koncerners skattestrategi. Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, risikostyring, værdikædeanalyse og international skatteret.

 

Målet med kurset er at give kursisterne et grundlag for at kunne identificere en række grundlæggende transfer pricing-problemstillinger. Internationalt anerkendte begreber og metodikker introduceres. Kurset er grundlaget for de transaktionsspecifikke kurser.