Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2020-03-13
Ajour d. 2020-04-20

Erhvervsdrivende fonde

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  3 anmeldelser

På kurset får du gennemgået lovændringen fra 2015 om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til Selskabsloven, kravene til ledelsen skærpes, revisors stilling og rapporteringsforpligtelser overfor fondsmyndigheden styrkes og der sikres større åbenhed og klarhed om fondene. 
Loven er betydelig mere omfangsrig, hvilket foruden en række nye regler også hænger sammen med en generel modernisering af loven. 

 

Disse vil blive gennemgået hen over kurset, hvor der også vil være en lang række eksempler og gode råd, til hvordan du som revisor forholder sig til erhvervsdrivende fonde.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lovændringen gældende fra 2015

Første lektion omhandler erhvervsdrivende fonde, og den lovændring gældende fra 2015 omhandlende erhvervsdrivende fonde. Den bygger på modernisering på linje med selskabslovgivningen, som er en lang række regler gældende for en lang række kapitalselskaber. Yderligere styrker man ledelsen, revisors roller og fondsmyndighedens muligheder i forhold til bestyrelsen gennem loven.

Der vil yderligere på lektionen blive gennemgået bl.a. definitionen på en erhvervsdrivende fond, hvornår den er erhvervsdrivende, ledelsesmæssige forhold m.m. Der bliver afsluttet med nogle af de særlige pligter revisorer har, når de arbejder med erhvervsdrivende fonde.

42 minutter

2.  Hvordan er det gået efter loven fra 2015?

Anden lektion behandler den påvirkningen loven fra 2015 har haft. I de første år efter ændringen har man hovedsageligt beskæftiget sig med bestyrelsens redegørelse for godfondsledelse. Nogle af de hovedpunkter har været krav til redegørelse, revisors rolle og offentliggørelse. Der vil også være en række eksempler på, hvad erhvervsstyrelsen fokuserer på, når de har kontroller, samt hvad man skal gøre og ikke skal gøre. 

26 minutter

3.  Senere års skatteændringer

Sidste lektion omhandler de senere års skatteændringer, som både omhandler erhvervsdrivvende- og almindelige fonde. De forskellige ændringer gennemgås, og der er efterfølgende eksempler på hvilke ændringer dette har betydet. Der vil også gennem lektionen blive gennemgået de forskellige fondsbeskatninger der findes, samt hvilke fonde det gælder for. Lektionen afsluttes med en gennemgang af Skatteministeriets lovforslag fra oktober 2019, som stadig er et udkast.

35 minutter
Jens Max Haugbyrd

Statsautoriseret revisor